Google search

МІШАЛОВ Володимир Дем’янович — доктор медичних наук, професор.

У 1976-1982 р.р. навчався на лікувальному факультеті Дніпропетровського медичного інституту.  Після закінчення якого був направлений на наукову і викладацьку роботу кафедри анатомії людини Дніпропетровського медичного інституту. У 1982-1999 р.р. працював викладачем, доцентом кафедри анатомії людини Дніпропетровської державної медичної академії. З 1986 р. – кандидат медичних наук, а з 1994 р. – доктор медичних наук. У 1999 р. у Харківській медичній академії післядипломної освіти пройшов цикл спеціалізації за фахом «судово-медична експертиза». У 2002 р. отримав вчене звання професора з судової медицини. З 2000 і по 2005 р. -  професор, завідувач кафедри судової медицини Дніпропетровської державної медичної академії. З 2005 р. – на посаді професора, а з 2006 р. по 2022 р. - завідувач кафедри судової медицини НУОЗУ імені П. Л. Шупика.

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі автор і співавтор 1 підручника, 7 навчальних та навчально-методичних посібників, 2 монографій, 8 патентів на винаходи, 10 методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України. Підготував 14 кандидатів і 3 докторів медичних наук з судової медицини.

Під керівництвом завідувача кафедри та за його участю на кафедрі виконується ініціативна науково-дослідна робота на тему: «Вогнепальна травма: морфологічні, медико-криміналістичні особливості ушкоджень та критерії їх утворення» (№ держреєстрації 0115U002357 від 13.02. 2015 р.) з термінами виконання 02.2015-02.2019 р.р.

Виконує громадську роботу:

- голова проблемної комісії МОЗ і НАМН України з фаху «Патологічна анатомія. Судова медицина»;

- член вченої медичної ради МОЗ і НАМН України;

- член мультидисциплінарної робочої групи МОЗ України з розробки медичного стандарту «Медичне документування катування чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання»;

- член центральної атестаційної комісії МОЗ України з судово-медичної експертизи;

- заступник голови Асоціації судових медиків України;

 - заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.613.03. по захисту дисертацій за спеціальностями 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби, 14.01.25 - судова медицина, 14.01.39 – клінічна та лабораторна діагностика;

- головний редактор фахового журналу «Судово-медична експертиза».  

Має вищу кваліфікаційну категорію.

Нагороджений почесними грамотами МОЗ України і адміністрації НУОЗУ імені П. Л. Шупика, медалями за участь у міжнародних виставках винаходів, технологій та досліджень.