Google search

Завідувач кафедри Дядик Олена Олександрівна

Професор Дядик О.О. займається консультативною роботою.

Кафедра патологічної анатомії заснована у 1922 році. Кафедра базується в патологоанатомічному відділенні Комунального закладу Київської обласної Ради «Київська обласна клінічна лікарня».

Завідувачами кафедри патологічної анатомії працювали професори: І. Г. Титов, П. А. Кучеренко, В. В. Лауер.

Кафедра була розграбована німецько-фашистськими окупантами та відновлена після Великої Вітчизняної війни. В той час та в повоєнні роки на протязі майже 30 років кафедру очолював професор М. К. Даль. В подальшому, з 1973 по 1993 рр., кафедрою завідував професор А. П. Федотов. В свій час на кафедрі працювали професори Н. О. Максимович, В. Л. Бялік, викладачі – доцент І. М. Естрін, В. С. Вятченко, Д. О. Закусіло. З 1992 по 2016 рр, кафедрою завідував професор В. П. Сільченко.

З 2016 року кафедрою завідує професор Дядик О.О.

За період існування кафедри патанатомії її співробітники були керівниками більш як 40 дисертаційних робіт з фаху “Патологічна анатомія”.

Працівниками кафедри опубліковано 5 монографій та понад 700 наукових праць.

Кафедра є науково-методичним центром на Україні зі спеціальності “Патологічна анатомія” та “Дитяча патологічна анатомія”. Співробітниками кафедри створені програми та робочі плани з усіх видів спеціалізації та інтернатури, передатестаційних циклів та циклів тематичного удосконалення з патологічної анатомії та дитячої патологічної анатомії. У 2000 році кафедрою переглянута та затверджена МОЗ України тестова атестаційна програма ААS-2000, по якій проводиться атестація лікарів-патологоанатомів та дитячих патологоанатомів.

Створена у 1938 році. Організатор і перший завідувач кафедри — професор  А.М. Гамбург. Довоєнними базами кафедри були - Київський міський судово-медичний морг (вул. Мечникова, 5) та міська судово-медична амбулаторія (Бесарабська площа, будинок ринку), а першими викладачами (за сумісництвом) — Шкаравський Ф.І. і Ведриган Г.І. В той час на кафедрі проводились цикли спеціалізації і удосконалення експертів з судової медицини, на кожному циклі навчалось до 10 лікарів.  

 

Перший завідувач кафедри (1938-1972) – доктор медичних наук, професор

ГАМБУРГ Агнесса  Михайлівна 

На період Другої світової війни кафедра призупинила свою діяльність, а у серпні 1944 р. відновила свою роботу. До 1 вересня 1945 р. на кафедрі працювала тільки її завідувачка професор  А.М. Гамбург. З вересня 1945 р. на кафедрі почала працювати на півставки лікар О.А. Грищенко, а в 1947 р. на півставки асистента — військовий судово-медичний експерт — полковнико медичної служби Ф.І. Шкаравський.

У 1948 р. для спеціалізації і удосконалення з судової медицини наказом МОЗ СРСР прикріплені судово-медичні експерти БРСР, МолдРСР і частково — РРФСР. 3 1951 р. кафедра почала приймати на навчання також курсантів із Азербайджанської, Туркменської, Узбекської і Таджикської союзних республік.

До 1948 р. комплектування курсів ускладнювалось у зв’язку з нестачею судово-медичних експертів в Україні, що змусило кафедру проводити короткострокові цикли спеціалізації тривалістю 2–3 місяці. У 1948 р. термін спеціалізації був встановлений до п’яти місяців, а удосконалення — до чотирьох.

У 1948 р. окрім О.А. Грищенко на кафедрі працювала Т.О. Будак, в жовтні 1949 р. — В.А. Журавльова (замість Ф.І. Шкаравського), після від’їзду В.А. Журавльової до Одеси посаду асистента зайняв В.І. Добряк.

У подальшому, окрім вказаних викладачів, на кафедрі працювали: Г.І. Ведриган (асистент, 1947–1949), Б.З. Кабаков (аспірант 1950–1953, асистент 1967–1968), аспіранти С.С. Кравець (1950–1953), А.І. Муханов (1951–1954), А.І. Гурьянов (1953–1956), асистент О.Я. Криштул (1963–1964), доцент кафедри В.Г. Бурчинський (1963-2012) - начальник Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з питань судово-медичної експертизи (2006-2016), Н.Н. Іванова (1965–1966), К.С. Свід (1966–1967), аспіранти А.П. Цикунов (1967–1970) і Ф.П. Кривко (1967–1969), асистент Ю.М. Коваленко (1971–1972), Т.В.  Хохолєва (аспірант, 1975-1978; асистент, 1978-1984; старший викладач, 1984-1987; доцент з 1987-по тепер. час  -  заступник декана 1987-1997),  старший викладач А.Є. Лапко (1981–1983) та В.І. Горін (1987–1995).

У 1970 р. на кафедрі було встановлено другу посаду професора, яку зайняв начальник судово-медичної лабораторії Київського військового округу д.мед.н. В.П. Хоменок, який у 1972 р. після виходу на пенсію професора  А.М. Гамбург, став завідувачем кафедри і очолював її до червня 1987 року. У цей період на кафедрі працювали: з липня 1987 р. кафедрою завідував професор  Ю.П. Шупик — в минулому аспірант кафедри (1959), асистент (з 1960 р.), доцент (з 1966 р.), професор кафедри (1977–1987). Автор понад 100 наукових праць, до 2006 р. — начальник Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «судово-медична експертиза».

 

У 1972 р. після виходу на пенсію професора А.М. Гамбург завідувачем кафедри став начальник судово-медичної лабораторії Київського військового округу д.мед.н. ХОМЕНОК Валентин Петрович, який і очолював її до червня 1987 р.

 

 

З липня 1987 р. і по грудень 2005 р. кафедрою завідував докт. мед. наук, професор

ШУПИК Юрій Платонович 

У 1965 р. кафедра отримала нове приміщення по вул. Оранжерейній, 9. Заняття по судово-медичному дослідженню трупів проводились секційних залах, оснащених сучасними на той час столами, освітленням. Огляд живих осіб проводився на базах бюро, де мало місце все необхідне для кваліфікованого обстеження постраждалих, звинувачених та інших осіб.

У теперішній час базами кафедри є: ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України», Київське міське клінічне бюро судово-медичної експертизи. Кафедра має повну можливість використовувати у процесі навчання слухачів (лікарів судово-медичних експертів) апаратуру навчальних баз, а також залучати до проведення занять з ними за окремими розділами судової медицини найдосвідченіших експертів бюро.

З лютого 2006 р. кафедрою завідує професор В.Д. Мішалов, який є автором більше 200 наукових і навчально-методичних праць, серед них – 150 публікацій у вітчизняних і закордонних наукових фахових виданнях, 2 монографії, підручник «Судова медицина», 9 навчальних посібників, виданих з грифами МОЗ і МОН України, 12 методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України, 30 патентів на винаходи. За станом на 2017 р. під керівництвом В.Д. Мішалова захищені 15 кандидатських і 2 докторських дисертації. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «судово-медична експертиза».

 

з 2006 р. по 2022 рік кафедру очолював докт. мед. наук, професор

МІШАЛОВ Володимир Демянович 

За період завідування кафедрою професором В.Д. Мішаловим на кафедрі працювали і працюють до нинішнього часу науково-педагогічні працівники: професор Ю.П. Шупик (помер у  грудні 2013 р.), доценти В.Г. Бурчинський (на кафедрі з 1963 р.), Т.В. Хохолєва (на кафедрі з 1975 р.), доцент О.О. Гуріна (на кафедрі з 1995 р.), асистент В.Л. Кондратенко (з 2001 по 2008 р.), доценти Г.А. Зарицький (з 2008 по 2014 р.), О.Ю. Петрошак (з 2008 р.), асистент А.О. Плетенецька (з 2014 р.), а також  ст. лаборант Т.І. Корнієнко (на кафедрі з 1977 по  2014 р.)., лаборант  О.А. Гагіч (з 1998 р.), лаборант  Р.Є. Ільченко (з 2014 р.).

Доцент Т.В. Хохолєва є завідувачкою організаційно-методичного відділу ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України»; член методичної ради і експертно-кваліфікаційної комісії ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України»; член методичної ради при Київській міський адміністрації з питань судово-медичної експертизи; член робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я для напрацювання проекту закону про Національне бюро судово-медичної експертизи України. 

На кафедрі проводиться підготовка лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, а також лікарів судово-медичних експертів на циклах тематичного удосконалення «Судово-медична експертиза транспортної травми», «Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми» (очні, очно-заочні з елементами дистанційного навчання та виїзні), «Вибрані питання судово-медичної експертизи» для викладачів ВМНЗ освіти, «Актуальні питання практичної підготовки лікарів інтернів з судово-медичної експертизи» (для керівників інтернів на базах стажування);  спеціалізації; стажування та передатестаційних циклах за фахом «судово-медична експертиза». В процесі навчання використовуються всі види контролю знань. Заняття здійснюються за навчальними планами та програмами, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

З лікарями, що навчалися на кафедрі, підтримується зворотній зв’язок у вигляді консультацій, які вони отримують від викладачів кафедри з різних питань, в тому числі і з наукових. 

Основним науковим напрямком діяльності кафедри в останні роки є «Вогнепальна травма: морфологічні, медико-криміналістичні особливості ушкоджень та критерії їх утворення» з термінами виконання 2015-2019 р.р. Відповідно до наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 01.07.2014 р. №2632, було затверджене «Положення про наукові школи у НМАПО імені П. Л. Шупика…». Виходячи із відповідності вимогам наведеного «Положення…», кафедра судової медицини була визнана як наукова школа з судової медицини, що розвивається. Основні напрямки школи: 1) диференційна діагностика раптової смерті внаслідок гострої ішемічної хвороби серця, дисплазії сполучної тканини, хронічних наркотичних та алкогольних інтоксикацій і дії міорелаксантів за морфологічними, біохімічними та біофізичними змінами міокарда; 2) вогнепальна травма: морфологічні та медико-криміналістичні особливості ушкоджень; 3) судово-медична ідентифікація невідомих осіб, що загинули, та живих осіб: ДНК-аналіз, визначення одонтологічного статусу, дослідження дерматогліфічних особливостей кисті і стопи, можливості ототожнення особи, що скоїла злочин.

При академії функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.613.03 по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 14.01.25 – судова медицина. Голова спеціалізованої вченої ради професор В. Д. Мішалов (з 2008 по 2014 р.р.). Всього захищено 77 докторських та кандидатських дисертацій.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно виконують експертно-консультативну роботу у складі експертних комісій ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України», надають консультативну допомогу слідчо-судовим органам.

Кафедра у великому обсязі виконує спільну роботу з судово-медичними установами України.  У 1992 р. в Україні була започаткована діяльність Асоціації судових медиків, створений Статут, зареєстрований Міністерством юстиції України 11 березня 1993 р. 19 грудня 2009 року у м. Дніпропетровську відбулася звітно-виборча конференція Асоціації судових медиків України, на якій головою асоціації було обрано В.В. Войченка – начальника Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи, а заступником голови асоціації обрано В.Д. Мішалова – завідувача кафедри судової медицини НУОЗ України імені П.Л. Шупика.