Google search

Іркін Ігор Васильович, професор кафедри, доктор медичних наук.

На кафедрі відповідає за лікувальну роботу.

Іркін Ігор Васильович закінчив Читинський державний медичний інститут, лікувальний факультет. В 1973 році захистив кандидатську дисертацію. Учень професора Самотейкіна М.А. В 1994 році захистив докторську дисертацію “Структурні зміни гемомікроциркуляторного русла міокарда в процесі вікової адаптації і при захворюванні серця”, доктор медичних наук (1994), професор кафедри патологічної та топографічної анатомії (1999).

Іркін Ігор Васильович досвідчений педагог, лікар вищої категорії .

Автор 145 наукових праць, 9 патентів, в тому числі 7 учбових посібників. Науковий напрямок – актуальні питання загальної патологічної анатомії, морфологія серцево-судинних захворювань, судин нижніх кінцівок і церебральних порушень. Під його керівництвом виконано 15 кандидатських дисертацій.

Член спеціалізованих вчених рад Д.21.613.08, Д.21.613.03 (Київ).

Член експертної проблемної комісії НУОЗ України«Патологічна анатомія та судова медицина».

Заступник голови експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Патологічна анатомія. Судова медицина».

Член редакційної ради журналу «Судово-медична експертиза».

Член ГО «Асоціація патологоанатомів України».