Google search

ДЯДИК Олена Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри.

Закінчила Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «лікувальна справа». У 1993 році захистила кандидатську дисертацію. У 2006 р. захистила докторську дисертацію. З квітня 2016 р. по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри патологічної та топографічної анатомії.

Дядик О. О. - досвідчений педагог, лікар вищої категорії, має спеціалізацію з дитячої патологічної анатомії.

Дядик О. О. – співавтор 4 навчальних посібників (двох з грифом МОН України), методичних рекомендацій для студентів та лікарів-інтернів. Брала участь у створенні банку ліцензійних тестових завдань для екзамену «КРОК-1» українською та англійською мовами. Володіє найсучаснішими методами морфологічних досліджень, у тому числі імуногістохімічними й електронномікроскопічними.

Автор/співавтор 350 друкованих наукових праць. Під керівництвом Дядик О.О. захищено 4 кандидатські дисертації. 

Дядик О.О. - член спеціалізованих вчених рад Д 17.600.04 (Запоріжжя), Д.21.613.03 (Київ), Д 26.613.03 (Київ).

Голова експертної проблемної комісії НУОЗ України «Патологічна анатомія та судова медицина».

Член редакційних рад журналу «Патологія», «Нирки», «Wiadomosci Lekarskie» (Польща).

Член ГО «Асоціація патологоанатомів України».

Член клініко-експертної комісії МОЗ «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування».

Член групи експертів МОЗ України за напрямком «Патологічна анатомія та судово-медична експертиза».

Член європейського та українського клубу панкреатологів.

Член української та європейської асоціації дитячих нефрологів.

Член European Society of Pathology.

Член International Academy of Pathology.