Google search

З навчально-методичної роботи: лікувальна система дистанційного навчання. Видання п’яти томів підручника «Травматологія літнього віку», а також їх електронних версій. Робота над підручником «Травматологія для лікарів сімейної медицини». Систематичні публікації наукових робіт стосовно удосконалення навчання слухачів та інтернів. Зміна циклів тематичного удосконалення лікарів в залежності від їх попиту.

З науково-лікувальної роботи: метало-цементний остеосинтез переломів у людей літнього і старечого віку при остеопорозі. Хірургічні втручання на шийному відділі хребта при компресійних синдромах брахіоцефальних судин. Реконструктивно- відновлюючі та кістково-пластичні втручання при ендопротезуванні великих суглобів. Мало і мінімально інвазивні в т.ч. артроскопічні хірургічні втручання при пошкодженнях і захворюваннях кісток і суглобів.

Основні напрямки науково-дослідної роботи: 

  1. “Ендопротезування суглобів”;
  2. “Нестабільність колінного та плечового суглобів”;
  3. “Дискоектомії та мікродискоектомії при остеохондрозі хребта”;
  4. “Металоцементний остеосинтез переломів кісток у людей літнього віку”;
  5. “Диагностична та хірургічна артроскопія суглобів”.
  6. «Реконструктивно відновні втручання на кістках та суглобах».
  7. «Ударно-хвильова терапія у лікуванні порушень зрощення переломів кісток»

 

Науково-педагогічними працівниками кафедри ведеться науково-дослідна робота на тему «Новітні алгоритми лікування ускладнень високоенергетичної травми опорно-рухового апарату» у рамках якої виконується 6  кандидатських дисертацій.

З 2011 по 2021 роки на кафедрі ортопедії і травматології №2 були захищені дисертації:

2011

Сатишев М.М. «Диференційована тактика лікування діафізарних переломів кісток гомілки», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – ортопедія і травматологія.

Літун Ю.М. «Остеосинтез  переломів малогомілкової кістки в системі лікування ушкоджень гомілки і надп’ятково-гомілкового суглоба», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – ортопедія і травматологія.

ПАТЕНТИ за 2008– 2021 роки:

  1. Анкін М.Л., Левченко В.О., Мохаммад М.Ю., Левченко О.В. Спосіб хірургічного лікування переломів п’яткової кістки // Патент на корисну модель UA № 41804, МПК А61В 17/58, заявл. 24.12.2008 р., опубл. 10.06.2009 р., офіційний бюл."Промислова власність".-2009.-№11.
  2. Радомський О.А., Анкін М.Л., Бурянов О.А., Літун Ю.М., Шидловський М.С. Стабілізуюча пластина для остеосинтезу дистального відділу малогомілкової кістки // Патент на корисну модель UA № 45974, МПК А61В 17/58, заявл. 02.03.2009 р., опубл. 10.12.2009 р., офіційний бюл."Промислова власність".-2009.-№23.
  3. Анкін М.Л., Петрик Т.М. Пристрій для остеосинтезу задньої стінки вертлюгової западини // Патент на корисну модель UA № 47537, МПК А61В 17/58, заявл. 18.08.2009 р., опубл. 10.02.2010 р., офіційний бюл."Промислова власність".-2010.-№3.