Google search

Науково-педагогічними працівниками кафедри ведеться науково-дослідна робота на тему «Новітні алгоритми лікування ускладнень високоенергетичної травми опорно-рухового апарату» у рамках якої виконується 6  кандидатських дисертацій.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

 1. Удосконалення методів діагностики та хірургічного лікування переломів вертлюгової западини.
 2. Дослiдження рентген анатомічних особливостей проксимального відділу стегнової кістки та розробка способу малоінвазивного остеосинтезу шийки стегнової кістки.
 3. Удосконалення методів діагностики та лікування переломів кісток тазу.
 4. Дослідження ролі та місця малоінвазивного остеосинтезу в системі оперативного лікування діафізарних переломів великогомілкової кістки.
 5. Обґрунтування показів до застосування малоінвазивного остеосинтезу у постраждалих з переломами п’яткової кістки.
 6. Дослідження жорсткості систем «кісткові уламки – імплантати» на моделі складного багато уламкового діафізарного перелому великогомілкової кістки за різними методиками накісткового остеосинтезу.

Розроблено та впроваджено в педагогічний процес та практику 7 нововведень, а саме:

 1. Ендопротезування кульшового і колінного суглобів системою “STRYKER”.
 2. Малоінвазивний остеосинтез переломів шийки стегнової кістки канюльованими гвинтами.
 3. Малоінвазивний остеосинтез черезвертлюгових переломів стегнової кістки гама-стержнем.
 4. Остеосинтез переломів пластинами LSP з кутовою стабільністю.
 5. Артроскопічна хірургія колінного, гомілково-ступневого і плечового суглобів.
 6. Остеосинтез переломів довгих трубчатих кісток блокуючими стержнями.
 7. Остеосинтез черезвертлюгових переломів стегнової кістки системою DHS. 

Крім того, наукова робота кафедри здійснюється у співпраці з НДІ надтвердих матеріалів ім. Бакуля в напрямку біомеханічного обгрунтування різних способів остеосинтезу переломів кісток нижньої кінцівки; з Національним авіаційним університетом в розробці математичної моделі для визначення оптимальної конструкції апарата зовнішньої фіксації; з випробувальним центром “Науково-випробувальний центр “Надійність” Національного технічного університету України “КПІ”; з відділом повзучості та тривалої міцності Інституту проблем міцності НАН України в напрямку біомеханічного обгрунтування різних способів остеосинтезу переломів шийки стегнової кістки.