Google search

З 2011 по 2021 роки на кафедрі ортопедії і травматології №2 були захищені дисертації:

2011

Сатишев М.М. «Диференційована тактика лікування діафізарних переломів кісток гомілки», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – ортопедія і травматологія.

Літун Ю.М. «Остеосинтез  переломів малогомілкової кістки в системі лікування ушкоджень гомілки і надп’ятково-гомілкового суглоба», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – ортопедія і травматологія.

2012

Вадзюк Н.С. «Малоінвазивний остеосинтез при переломах шийки стегнової кістки», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – ортопедія і травматологія.

2013

Петрик Т.М. «Хірургчне лікування переломів вертлюгової западини», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – ортопедія і травматологія.

Левченко О.В. «Тактика лечения пациентов с переломами пяточной кости», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – ортопедія і травматологія

2015

Шмагой В.Л «Оптимизация хирургического лечения нарушений сращения переломов костей голени», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – ортопедія і травматологія

2016

Рябоконь П.В. «Остеоинтез внутрішньосуглобових переломів пяткової кістки блокованим стержням», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – ортопедія і травматологія.

2017

Ковальчук В.М «Оптимізація хірургічного лікування внутрішньосуглобових переломів проксимального відділу плечової кістки», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – ортопедія і травматологія.

Список дисертацій, які виконуються на кафедрі за спеціальністю 14.01.21 - «Ортопедія і травматологія»  

  1. Барилович М.М –«Оптимізація хірургічного лікування задньої стінки кульшової западини»
  2. Дудар С.Л.- «Особливості лікування переломів кісток у хворих на хронічну хворобу нирок»
  3. Коваль Н.А-„ Прогнозування результатів лікування бойової травми кінцівок з пошкодженням довгих кісток” 
  4. Кривенок О.М- „ Оптимізація методів хірургічного лікування переломів дистального відділу кісток гомілки”
  5. Сичевський К.В-«Оптимізація тактики лікування септичного розхитування ендопротезів кульшового  суглобу»
  6. Худик Ю.І.- «Особливості лікування кісткових дефектів довгих кісток»