Google search

  1. Анкин Л.Н., Анкин Н.Л. Практика остеосинтеза и протезирования. Киев. 1994. 300с.
  2. Amr El-Sayed, Hatem Y.Z. Said, Ahmad Abdel-Aal Osama Farouk. Locked plate fixation for femoral shaft fractures //Int. Orthopaed. – 2001. – Vol. 25. – P.214–218.
  3. Білінський П.І., Андрейчин В.А., Дроботун О.В. Малоконтактний  багатоплощинний  остеосинтез при перепротезних переломах стегнової кістки. Травма.-2018.- Т.19.-№1.- С.104-109.
  4. Білінський П.І., Коновал А.М., Андрейчин В.А., Дроботун О.В. Малоконтактний  багатоплощинний  остеосинтез відламків і псевдоартрозів шийки стегнової кістки. Травма.- 2018.-Т.19.-№2.- С.32-36.
  5. Білінський П.І., Волянін В.І., Войтичук І.А., Дорожовець І.С. Можливості фіксатора та кісткової пластики в лікуванні переломів і псевдоартрозів шийки стегнової кістки. «Травма» - Т. 20, № 2. - С. 118-122.
  6. Білінський П.І., Цюра Ю.П., Стеценко О.П., Антонів В.Р. Концептуальні аспекти остеосинтезу діафізарних переломів кісток гомілки. «Травма» - Т. 21, № 1. - С. 13-18.

На кафедрі проводяться цикли тривалістю:

спеціалізації (3 міс.) – “Ортопедія і травматологія”;

спеціалізації (3 міс.) – “дитяча ортопедія і травматологія”;

стажування (1міс.) – “Лікарів, що підтверджують звання лікар спеціаліст за фахом "ортопедія і травматологія”;

стажування (1міс.) – “Лікарів, що підтверджують звання лікар спеціаліст за фахом "дитяча ортопедія і травматологія”;

Цикли стажування: за фахом «Ортопедія і травматологія».
Тематичного удосконалення: «Ендопротезування кульшового і колінного суглобів», «Ревізійне ендопротезування кульшового і колінного суглобів», «Остеосинтез переломів нижньої кінцівки», «Остеосинтез переломів верхньої кінцівки», «Остеосинтез переломів тазу і вертлюгової западини»,  «Сучасні методи лікування переломів кісток та пошкодження суглобів», «Артроскопія плечового суглобу»,  «Артроскопія колінного суглоба», Артроскопія плечового і  колінного суглобів», «Актуальні питання патології опорно-рухового апарату».

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (за фахом «Ортопедія і травматологія»):

  • Анкин Н. Л. Травматология. Европейские стандарты диагностики и лечения / Н. Л. Анкин, Л. Н. Анкин. – Київ: Кн. плюс, 2016. – 455 с.
  • Гур’єв C. О. Інфекційні ускладнення перебігу травматичного процесу у постраждалих із полісистемними пошкодженнями. Повідомл. 2. Патогенез розвитку / C. О. Гур'єв, П. В. Танасієнко, О. С. Соловйов // Травма. – 2014. – № 4. – С. 133–137.
  • Деркачев В. С. и др. Иммунологические предикторы ранних послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений у пациентов с переломами длинных трубчатых костей //Новости хирургии. 2016; 24(6):561-567.
  • Лернер А. А. и др. Orthopaedic damage control при лечении тяжелых боевых повреждений конечностей //Политравма. – 2015. – №. 1.