Google search

Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних закладів освіти III-IY рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря - спеціаліста з певного фаху.

Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти III-IY рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров'я. Підготовка офтальмологів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми інтернатури.

Основною метою інтернатури з офтальмології є засвоєння теоретичної інформації та одержання практичної підготовки з питань етіології, патогенезу, клініки, діагностики (в т.ч. диференційної), лікування та профілактики основних захворювань очей та суміжної патології, що найбільш часто зустрічаються, створення клінічного мислення, етичного відношення до хворого.

Дворічна інтернатура комбінує навчання на кафедрі і роботу на базі стажування згідно з графіком учбового процесу кафедри.

В період стажування лікарі-інтерни працюють в офтальмологічних відділеннях (стаціонару та поліклініки), обласної лікарні, міської та ЦРЛ (з ліжковим фондом офтальмологічного відділення не менш ніж 40 ліжок), які обладнані необхідною лікувальною та діагностичною апаратурою. Набуття практичних навичок виконання основних маніпуляцій - одна з центральних задач навчання в інтернатурі.

У процесі підготовки лікарі-інтерни засвоюють принципи і методи консервативного та оперативного лікування офтальмологічних хворих.

Система навчання передбачає лекційний курс,  практичні і семінарські заняття і комп'ютерний контроль  оволодіння  програмою. Окрім цього програмою передбачено базовий, етапні і заключний види контролю. Іспит складається із трьох розділів: здачі опанування практичними  навичками,  заключного  комп'ютерного контролю по програмі лікар-спеціаліст і співбесіди.


Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 49.33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 48.6% - 5 Голосів

Загальна оцінка матеріалу