Google search

[email protected]

У 1995 році закінчила Український Державний медичний Університет імені акад. О.О. Богомольця.

Лікар-хірург вищої категорії, доктор медичних наук, професор, зав. навчальною частиною кафедри медицини катастроф та військово-медичної підготовки.

Працює на кафедрі з 2002 року.

Брала участь в подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, в т.ч.: в наданні медичної допомоги постраждалому населенню внаслідок катастрофи на ЧАЕС в 1986 р..

Автор 153 наукових праць, в тому числі 8 навчальних посібників, 1 монографії, 3 методичних рекомендацій, 2 інформаційних листа, отримано 7 патентів на винахід.