Google search

Петро Богданович ПІКАС

В 1998 році закінчив з відзнакою медичний факультет Національного  медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2008 по 2010 роки навчався в клінічний ординатурі на базі кафедри хірургії та трансплантології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Спеціалізація: «Хірургія», «Судинна хірургія», «Ендоскопія». Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Хірургія».

Основні напрямки науково-практичної та лікувально-консультативної роботи: абдомінальна хірургія, судинна хірургія, ендоскопія.

З 2013 року працює на посаді асистента кафедри хірургії та трансплантології НУОЗУ імені П.Л. Шупика. Проводить викладання на циклах тематичного удосконалення та спеціалізації.

Приймає участь у розробці методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі (у пiдготовці тестів, методичних розробок лекцiй, практичних та семiнарських занять) для циклiв тематичного удосконалення, спецiалiзацiї та для лiкарiв-iнтернiв.

Автор та співавтор понад 140 друкованих наукових та навчально-методичних праць (українською, російською, англійською та польською мовами) та 3 патентів України на корисну модель. Результати наукових та навчально-методичних робіт представлялись на з’їздах, конгресах, науково-практичних конференціях національного та міжнародного рівня (України, СНД та Західної Європи). Пройшов науково-педагогічне стажування у Польші (2017, 2021 м. Люблін).

Володіє українською, російською, англійською та польською мовами.

[email protected]