Google search

Окрім  навчально-методичної, наукової діяльності та лікувальної роботи що надається безпосередньо на клінічній базі кафедри хірургії та трансплантології, співробітники кафедри щорічно надають консультативно-лікувальну допомогу в інших лікувальних закладах України.

Лікувально-консультативна разом з навчальною, науковою та виховною роботою є однією з головних складових обсягу обов'язків професорсько-викладацького складу кафедри. Вона спрямована перш за все на виконання завдань, визначених концепцією розвитку охорони здоров'я населення України.

Лікувально-консультативна робота, яка проводиться співробітниками кафедри в системі практичної охорони здоров'я України, є різноманітною і багатоплановою. Вона включає в себе окрім консультативної роботи, проведення заходів з підвищення кваліфікації лікарів практичної ланки закладів охорони здоров'я по всім напрямкам – проведення циклів спеціалізації, тематичного удосконалення, стажування, лекцій з актуальних проблем хірургії, організація і проведення науково-практичних конференцій, випуск методичних рекомендацій, експертна оцінка в веденні хворих тощо. Важливим розділом спільної лікувально-профілактичної роботи співробітників кафедри та лікарів практичної охорони здоров'я є консультативна та науково-методична робота у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я. Вона систематично проводиться у базових та поза базових установах, у поліклініках міста та області за зверненнями керівників медичних установ та слухачів, що проходили фаховий вишкіл на кафедрі та при екстрених виїздах за завданням відділу екстреної консультативної допомоги МОЗ України, лікувальних закладів НАМН України,  Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" МО України, Центрального клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України, Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами.

Співробітники кафедри тісно співпрацюють з лікарськими товариствами (асоціаціями) з метою більш тісної координації щодо проведення з'їздів та конференцій, навчальних та наукових семінарів, майстер-класів тощо. Кафедра спільно з асоціаціями та товариствами розробляє та удосконалює вже існуючі стандарти діагностики і лікування, протоколи надання медичної допомоги, реалізації державної політики у сфері виконання Національних державних та реґіонарних програм.

Не менш важливим у роботі кафедри є ведення санітарно-просвітницької роботи, спрямованої на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо діяльності системи охорони громадського здоров'я на центральному та місцевому рівнях. Проводиться роз'яснювальна робота з питань профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя шляхом проведення бесід, лекцій, виступів на радіо, телебаченні, випуску санітарних бюлетенів тощо.

Одним із важливих принципів роботи кафедри є інформування широких верств населення України і наших закордонних партнерів щодо сучасних можливостей і досягнень хірургії. Для проведення просвітницької роботи серед населення України, щодо нових методик діагностики та хірургічного лікування захворювань травного тракту, печінки, жовчовивідних протоків та підшлункової залози а також хвороб серцево-судинного профілю, які впровадженні та ефективно проводяться на кафедрі,  провідні науковці кафедри регулярно виступають на телебаченні, радіо,  з’їздах хірургів України, конференціях, публікують статті у наукових та публіцистичних виданнях.