Google search

БАЦЮРА Ганна Володимирівна - кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб НУОЗУ імені П. Л. Шупика. 

В 1999 р. закінчила з відзнакою I медичний факультет КДМУ імені С. І. Георгієвського, спеціальність – «Лікувальна справа». 

В 1999 − 2000 рр. пройшла інтернатуру за фахом «Інфекційні хвороби» (КДМУ імені С. І. Георгієвського).

В 2000 − 2002 рр. навчалась в клінічні ординатурі за фахом «Інфекційні хвороби» (КДМУ С. І. Георгієвського).

В 2002 – 2013 рр. працювала асистентом кафедри інфекційних хвороб КДМУ імені С. І. Георгієвського.

В 2008 − 2012 рр. навчалась в аспірантурі ДУ «Інститута епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України».

В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Клінічна характеристика і специфічна лабораторна діагностика хвороби Лайма в Криму» зі спеціальності 14.01.13 – “Інфекційні хвороби”. Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Федорченко С. В.

З 2013 р. асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П.Л.Шупика.

З 2015 -2022 рр. доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П.Л.Шупика. 

Співавтор 81 науково-методичних публікації, 5 навчально-методичних посібників.

Лікар-інфекціоніст вищої категорії, лікар загальної практики-сімейний лікар.

Приймала участь у роботі міжнародних конференцій та семінарів у Австрії, Великобританії, Італії, Данії.

Пройшла спеціалізацію з інфекційних хвороб у Віденському медичному університеті (Австрія, 2009), стажування «WHO HIV treatment support program» (Данія, 2018 р.).  Підвищує свій професійний рівень на курсах удосконалення, науково-практичних конференціях та семінарах, в тому числі, міжнародних з питань актуальних інфекційних хвороб, сімейної медицини, гомадського здоров'я.

Також є дійсним членом Української асоціації сімейних лікарів, Європейської спілки клінічної мікробіології та інфекційних хвороб та Асоціації інфекціоністів України. Приймає участь у розробці медико-технологічних документів. 

Напрям наукової роботи − кліщові інфекції, зокрема хвороба Лайма, ВІЛ-інфекція, вірусні гепатит, COVID-19 (розробка профілактичних, діагностично-лікувальних напрямів надання інфекційної  допомоги).