Google search

Професор кафедри

Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі.

В.В.Харченко є автором понад 100 наукових робіт, 7 патентів. Співавтор підручника з гастроентерології, підручника з дієтології, навчально-методичного посібника по лікуванню вірусних гепатитів. Співавтор клінічних настанов та уніфікованих клінічних протоколів із надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю, які затверджені МОЗ України.  

Постійно приймає участь в підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, щорічної Національної школи гастроентерологів, гепатологів України, підвищує кваліфікацію за спеціальністю на науково-практичних конференціях, семінарах, які проходять в Україні та за кордоном.

В.В.Харченко є членом Української Гастроентерологічної Асоціації, Європейської асоціації гастроентерологів, дієтологів, ендоскопістів.

З вересня 2021 р. - Національний представник України  в Європейській організації Крона та коліта (European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO)).

Сфера професійних інтересів: профілактика, діагностика та лікування захворювань органів травлення.

Професійна біографія

У 1998 році закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

В 1998-1999 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «Терапія» на базі кафедри сімейної медицини Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (очний цикл), заочний цикл – у відділенні гастроентерології КМКЛ № 8.

В 1999-2001 рр. займав посаду лікаря-гастроентеролога Київської міської клінічної лікарні № 8.

В 2000 р. отримав сертифікат лікаря-спеціаліста зі спеціальності “Гастроентерологія”.

З 2013 року по 2015 рік працював на кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л.Шупика асистентом, 2015-січень 2021 р. – доцент кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії, з лютого 2021 р. – професор кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

В 2004 році захистив кандидатську дисертацію, отримав диплом кандидата медичних наук зі спеціальності “Внутрішні хвороби”.

В  2013 захистив докторську дисертацію за темою «Неалкогольний стеатогепатит: клінічні, метаболічні, імунологічні аспекти перебігу лікування при поєднанні з гіпертонічною хворобою» та отримав диплом доктора наук зі спеціальності «Внутрішні хвороби».

В 2019 отримав вчене звання доцента по кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії.