Google search

Доцент

З березня 2008 року є завучем кафедри.

Автор понад 60 наукових праць. Співавтор підручника з гастроентерології, підручника з дієтології, навчально-методичного посібника по лікуванню вірусних гепатитів, деклараційного патенту на винахід. Співавтор клінічних настанов та уніфікованих клінічних протоколів із надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю, які затверджені МОЗ України. 

І.А. Коруля є членом Української Гастроентерологічної Асоціації, Європейської асоціації гастроентерологів, дієтологів, ендоскопістів.

Секретар Київського регіонального відділення та комітету з освіти ГО «Українська гастроентерологічна асоціація».

Сфера професійних інтересів: профілактика, діагностика та лікування захворювань органів травлення, зокрема захворювань шлунка, 12-палої кишки, печінки; паразитологічні захворювання в гастроентерологічній практиці. 

Професійна біографія

У 1999 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

В 1999-2000 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «терапія» на базі кафедри сімейної медицини Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (очний цикл), заочний цикл – у відділенні гастроентерології КМКЛ № 6. В 2000 р. отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Гастроентерологія».

В 2001-2003 рр. проходила підготовку в клінічній ординатурі на кафедрі гастроентерології і дієтології КМАПО імені П.Л. Шупика.

В 2006 році закінчила очну аспірантуру на кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л. Шупика. В 2007 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Оптимізація лікування хворих хронічними гепатитами на фоні аліментарного ожиріння» та отримала диплом кандидата медичних наук зі спеціальності внутрішні хвороби.

У 2006-2011 рр. працювала на посаді асистента кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л. Шупика. В грудні 2011 року переведена на посаду доцента цієї ж кафедри, на якій продовжує працювати по теперішній час.

У 2013 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.