Google search

 1. Харченко Н.В. //ХХІІІ Національна школа гастроентерологів, гепатологів України – найочікуваніша наукова подія року// Здоров’я України, тематичний номер «Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія» № 2 (60), 2021 С.4-5
 2. Анохіна Г.А. // Антибіотик-асоційована діарея: особливості вибору пробіотика, доза та тривалість лікування // Український терапевтичний журнал №1 //2020, С. 62-66. (Фахове видання)
 3. Харченко Н.В., Харченко В.В. // Паразитарна інвазія Blastocystis spp.: роль у соматичній патології людини // Сучасна гастроентерологія, №4  2020 Фахове видання // С. 73-79
 4. Харченко Н.В. // Гастроэнтерологические проявления COVID-19: что нужно знать врачу // Участковий врач, №4 (80) 2020 С. 1-8
 5. Харченко Н.В. // Клінічні рекомендації Української гастроентерологічної асоціації із ведення пацієнтів з диспепсією // Здоров’я України, тематичний номер «Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія» № 1 (55), 2020 С.32-34
 6. Харченко Н.В. // Клинические рекомендации Украинской гастроэнтерологической ассоциации по трансплантации фекальной микробиоты // Здоров’я України, тематичний номер «Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія» № 2 (56), 2020 С. 2-3
 7. Ю.В.Вороненко, О.П.Гульчій, Харченко Н.В., Н.М.Захарова // Доказово побудована комунікація: необхідна передумова управління безперервним професійним розвитком // Український медичний часопис, 4 (138)2020 С. 46-49 (Фахове видання)
 8. Анохіна Г.А. // Пробіотики у профілактиці та лікуванні захворювань людини // Український терапевтичний журнал №3 //2020, С. 22-28. (Фахове видання)
 9. Анохіна Г.А., Харченко В.В., Коруля І.А., Лопух І.Я. // Шляхи підвищення якості підготовки викладачів вищих медичних закладів з питань клінічної дієтології в системі післядипломної освіти // Тези науково-практичної конференції безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів в умовах реформування системи охорони здоров’я. Київ 2020.
 10. Харченко Н.В., Коруля І.А., Харченко В.В. // Питання організації навчання лікарів гастроентерологів в сучасних умовах. // Тези науково-практичної конференції безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів в умовах реформування системи охорони здоров’я. Київ 2020.
 11. Харченко Н.В., Харченко В.В. // Інвазія Blastocystis spp. у пацієнтів з гастроентерологічною патологією // Актуальна Інфектологія, том 8, №5-6  2020 Фахове видання // С. 179-180
 12. Харченко Н.В. //ХХІІ Національна школа гастроентерологів, гепатологів України – наймасштабніша наукова платформа щорічного єднання всіх спеціалістів галузі// Здоров’я України, тематичний номер «Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія» № 3 (57), 2020 С.14-15
 13. Анохіна Г.А. //Мікробіота і психоемоційний стан людини// Здоров’я України, тематичний номер «Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія» № 2 (60), 2021 С.20-2Харченко Н.В. Звягінцева Т.Д., Дорофєєв А.Е., Кравченко Т.Г.   ЕССО 2017: Мировое событие в гастроэнтерологии и колопроктологии, посвященное воспалительным заболеваниям кишечника. // Медична газета «Здоров’я України». Тематичний номер – березень  2017р. –  № 1(43) , С.7
 14. Н. В. Харченко,  Дорофєєв А.Е., Руденко Н.Н., Кирьян Е.А., Дорофєєва А.А., Ревко О.П., Деркач І.А. // Особенности генетического  профиля пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника в Украине и их влияние на тактику ведения // Сучасна гастроентерологія, №1 (93), 2017, стр. 22-29. ISSN 1727-5725.
 15. Н. В. Харченко, С. В. Музыка, Д. Т. Джанелидзе // Эндоскопическая характеристика стелющихся зубчатых полипов проксимальных отделов толстой кишки хромоэндоскопии раствором индигокармина // Сучасна гастроентерологія, №2 (94), 2017, стр. 9-14. ISSN 1727-5725.
 16. Н. В. Харченко, И. А. Коруля, В. В. Харченко, И. Н. Червак //Синдром раздраженного кишечника. Современные подходы к диагностике и лечению // Сучасна гастроентерологія, №2 (94), 2017, стр. 56-60. ISSN 1727-5725.
 17. В.В.Харченко, Т.М.Мартинюк // Себорейний дерматит та порушення стану слизової оболонки та біоценозу кишечника // Дерматовенерологія/Косметологія/ Сексопатологія, №1-2(5), 2017, С43-47
 18. Харченко Н.В., Скрипник І.М.,  Харченко В.В, Лопух І.Я. // Неалкогольная жировая болезнь печени: терапевтические возможности  L-карнитина // Медична газета «Здоров’я України».Тематичний номер – березень  2017р. –  № 1(43) , С 28-30.
 19. Харченко Н.В., Коруля И.А.,  Харченко В.В, Червак І.М. // Сидром раздраженного кишечника: современные подходы к диагностике и лечению // Медична газета «Здоров’я України». Тематичний номер – березень  2017р. –  № 1(43) , С 52-53.
 20. Ivanova T., Romanenko M. еt al.  // Effect of meat product with anion skin extract on metabolic profile in SHR // Ukrainian food Journal/ 2017. Vol. 6, Issue 1. P.84-90
 21. Харченко Н.В. // Ведолизумаб: за рамками возможностей стандартной терапии воспалительных заболеваний кишечника // Медична газета «Здоров’я України». Тематичний номер – травень 2017р. –  № 2(44) , С
 22. Харченко Н.В. // ХІХ Національна школа гастроентерологів, гепатологів України - знакова подія для галузі.   // Медична газета «Здоров’я України». Тематичний номер – травень  2017р. –  № 2(44) , С 8-10.
 23. Харченко Н.В., Харченко В.В., Скрипник І.М. // Новости гепатологии 2017 // Медична газета «Здоров’я України». липень 2017р. – № 13-14 (410411), С 50-53.
 24. Харченко Н.В. // Розумне та якісне харчування – основа основ. Інтерв’ю з експертом // Участковий врач. серпень 2017р. – №6 (57), С 7-10
 25. Ivanova T.,  Goshovska Y., Peshuk L., Romanenko M., Fedichkina R., Sagach V., Sineok L., Shapoval I. Effect of meat product with onion skin extract on мetabolic profile in SHR // Ukrainian Food Journal. – 2017. – Vol. 6. – Issue 1. – P. 85-92.
 26. Kurytsia K., Romanenko M., Shapoval I. Diet’s features of elderly people with metabolic syndrome/XIII international scientific conference for students and PhD students “Youth and progress of biology” (Lviv, 25-27 April 2017).2017, P.63
 27. Ivanova T., Goshovska Y., Fedickina R., Sagach V., Peshuk L., Shapoval I., Gavalko Y., Romanenko M./ Effect of meat raw containing onion skin extract at blood glucose and heart function of spontaneously hypertensive rats kept at high-fructose diet / 25th Annual Conference “Modern Aspects of Biochemistry and Biotechnology” and 2nd Conference for Young Scientist of Division of Biochemistry, Physiology and Molecular Biology, National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, 6-9 June 2017) //Ukr. Biochem. J.- 2017.– Vol. 89, N 3.– P. 97.
 28. Романенко М.С., Синєок Л.Л., Наумчук Н.С., Сапожніков І.В., Іваненко Л.Д. Особливості харчування людей різного віку з метаболічним синдромом та їх зв'язок з антропометричними показниками ожиріння // Проблемы старения и долголетия. — 2017. — Т.26, №1-2. — С. 158-168.
 29. Kharchenko NV., Kvit KB. Gut microbiota changes as a risk factor for obesity/ NV. Kharchenko, KB. Kvit // Wiadomosci Lekarskie. - 2017.- №70.- Vol.2.- Р. 231-235
 30. Kharchenko N. Rebamipide and Pantoprazole Combination in NSAIDs-Gastropathy Treatment / N. Kharchenko, E. Sklyarov, M. Mbarki, H. Sklyarova, K. Aksentiychuk //Journal of Pharmacy and Pharmacology.- 2017. - Vol. 5 (3). - P. 153-157
 31. D'Haens GRSandborn WJZou GStittLWRutgeerts PJGilgen DJairath VHindryckx PShackelton LMVandervoortMKParker CE,Muller CPai RKLevchenko OMarakhouski YHorynskiMMikhailova EKharchenko NPimanov SFeagan BG. // Randomised non-inferiority trial: 1600 mg versus 400 mg tablets of mesalazine for the treatment of mild-to-moderate ulcerative colitis/  // – 2017. –Vol. 46(3):292-302. doi: 10.1111/apt.14164.
 32. Kharchenko, I.Lopukh,  D. Janelidze // Comparison of depression level in patients group with inflammatory  bowel disease and irritable bowel syndrome // Falk symposium 209.  IBD 2017 – Therapeutic and Biological Barriers. October 6-7,  2017, Berlin  Germany.   Abstract  Book. P74.
 33. Association between body mass index and Firmicutes/Bacteroidetes ratio in an adult Ukrainian population /A. Koliada, G. Syzenko, V. Moseiko, L. Budovska, K. Puchkov, V. Perederiy, Y. Gavalko, A. Dorofeyev, M. Romanenko et al. // BMC Microbiology (2017) 17:120, P 1-6,  DOI 10.1186/s12866-017-1027-1
 34. Харченко Н.В. //Особенности белковых диет: 10 причин уменьшить потребление животного белка // Участковий врач, №1 (62), январь, 2018, С.16-19.
 35. Анохіна Г.А., Харченко В.В., Червак І.М. //Особливості впливу рослинних засобів на функціональний стан кишечника при лікуванні хворих із запором// Сучасна гастроентерологія, №1 (99), 2018,С. 61-66. ISSN 1727-5725.
 36. О.К. Коляда, Г.К. Сизенко, В.В. Мосейко, Л. О. Будовська, К. С. Пучков, Ю. В. Гавалко, О.М. Вайсерман, М.С. Романенко //Зв’язок між індексом маси тіла та співвідношенням Firmicutes і Bacteroidetes у мікробіомі кишечника дорослого населення України// Сучасна гастроентерологія, №1 (99), 2018, С. 39-44. ISSN 1727-5725.
 37. Харченко Н.В. //ИПП с немедленным высвобождением: ключевые аспекты применения //Участковий врач, №2 (дайджест) 2018, С.11-13.
 38. Харченко Н.В. //Украинская гастроэнтерологическая ассоциация: что нового // Участковий врач, №2 (дайджест) 2018, С.14-15.
 39. Харченко Н.В., Лопух И.Я. //Колоноскопия: рациональный подход к подготовке// Здоров’я України, №1 (47) березень, 2018, С. 14-15
 40. Харченко Н.В. //Національна школа гастроентерологів, гепатологів України відзначила 20-й ювілей // Здоров’я України, №8 (429) квітень, 2018, С. 68
 41. Анохіна Г.А. //Крихітки, що здатні зробити нас щасливими або нещасними // Участковий врач, №4 (64), квітень, 2018, С.8-10.
 42. Харченко В.В., Анохіна Г.А. //Вибір гепатопротектора при мультиморбідних захворюваннях гепатобіліарної системи// Сучасна гастроентерологія, №4 (102), 2018, С. 36-42. ISSN 1727-5725.
 43. Анохіна Г.А. //Синдром підвищеної кишкової проникності: акцент на мікробіоту// Сучасна гастроентерологія, №4 (102), 2018, С. 85-89. ISSN 1727-5725.
 44. Харченко Н.В., Музика С.В., Зак М.Ю. //Предраковые изменения слизистой оболочки желудка: междисциплинарный взгляд на проблему// Сучасна гастроентерологія, №4 (102), 2018, С. 96-104. ISSN 1727-5725.
 45. Н.В.Харченко //Лекарственно-индуцированные поражения печени// Участковий врач, №6-7 (67) 2018, С.4-7
 46. Г.А.Анохіна, В.В.Харченко, О.Б.Динник Роль запалення та метаболічних порушень у прогресуванні хронічних захворювань печінки: профілактика та лікування // медична газета Здоров’я України №15-16 (436-437) серпень, 2018 С. 60-62.
 47. Романенко М.С., Синєок Л.Л. Добові коливання температури тіла у людей літнього віку. Метераіли науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю  «Вiковi та хронобiологiчнi аспекти медицини i фармації» (Чернівці, 4-5 жовтня, 2018 р.). Чернівці, 2018. С 94.-95.
 48. Kvit K., Kharchenko V. Role of gut microbiota in lipid metabolism / K. Kvit, V. Kharchenko// Asian journal of pharmaceutical and clinical research.- 2018.- Vol. 11(4).- P.4-8 
 49. Khrystyna B. Kvit, Natalya V. Kharchenko, Vyacheslav V. Kharchenko, Olga I. Chornenka, Romania I. Chornovus, Uljana S. Dorofeeva, Oksana B. Draganchuk, Oksana M. Slaba /THE ROLE OF SMALL INTESTINAL BACTERIAL OVERGROWTH IN THE PATHOGENESIS OF HYPERLIPIDEMIA /Wiadomosci Lekarskie – 2019, tom LXXII, nr4/ - P. 645-649
 50. В. В. Харченко, Н. О. Носко //НЕАЛКОГОЛЬНА ЖИРОВА ХВОРОБА ПЕЧІНКИ, ЯК ОБ’ЄКТ ДЛЯ ОНТОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, Київ, 2018, Випуск 30, С. 653 - 662.
 51. Харченко Н.В. //Здорове харчування та дієтотерапія: медичний аспект // Здоров’я України, тематичний номер «Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія» №1 (51) лютий, 2019, С. 06-07.
 52. Анохіна Г.А.,. Харченко В.В, Лопух І.Я., Коруля І.А. //Метаболічний синдром і дивовижні молекули рослинного світу// Здоров’я України, тематичний номер «Діабетологія, Тиреоїдологія, Метаболічні розлади» № 1 (45) березень 2019 р., С 22-23.
 53. Харченко Н.В. //ХХІ Національна школа гастроентерологів, гепатологів України: знакова подія для вітчизняної медицини// Здоров’я України, тематичний номер «Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія» № 2 (52) травень, 2019, С. 06-07.
 54. Анохіна Г.А., Ф. Гуарнер //Лікування синдрому подразненого кишечнику з позицій доказової медицини// Здоров’я України, тематичний номер «Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія» № 2 (52) травень, 2019, С. 31
 55. Харченко Н.В., Анохіна Г.А., Харченко В.В. //Клініко-біохімічне обґрунтування ентеросорбційної терапії при хронічних токсичних захворюваннях печінки// Здоров’я України, тематичний номер «Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія» № 2 (52) травень, 2019, С. 36-37
 56. Анохіна Г.А. //Гендерні особливості перебігу й терапії неалкогольної жирової хвороби печінки// Здоров’я України, «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 2 (52), травень 2019 р. С. 21
 57. Харченко Н.В., Щербиніна М.Б., Ліщишина О.М. //Алкогольна хвороба печінки: сучасне трактування в клінічних настановах// Здоров’я України, тематичний номер «Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія» № 3 (53), 2019, С. 08-09
 58. Харченко Н.В. //Принципи ефективного захисту печінки у пацієнтів із кардіоваскуляторною патологією //Участковый врач, №3 (73) 2019, С.10.
 59. Харченко В.В., Носко Н.О.//Диференційний діагноз неалкогольної жирової хвороби печінки, як складова створеної онтологічної моделі// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, Київ, 2019, Випуск 33, С. 136 - 150.