Google search

ТАНЦЮРА Людмила Дмитрівна - кандидат медичних наук, доцент.

Наукові інтереси: анестезія та інтенсивна терапія новонароджених, штучна вентиляція легень, серцево-легенева та церебральна реанімація, постасистолічний синдром.

Біографічні відомості.

Танцюра Людмила Дмитрівна закінчила педіатричний факультет Дніпропетровської державної медичної академії та в 1988 році, після проходження інтернатури, отримала спеціальність "Неонатологія". Наступні 2 роки навчалась в клінічній ординатурі з неонатології. В 2000 році пройшла спеціалізацію з дитячої анестезіології.

Працювала у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії новонароджених в Дніпропетровську та в Києві.

В 2011 році захистила дисертацію на ступінь кандидата медичних наук «Індивідуалізація підбору позитивного тиску наприкінці видиху під час штучної вентиляції легень у новонароджених». 

З 2010 року працює на кафедрі дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України ім. П.Л. Шупика – асистентом, а з 2016 року – доцентом. Виконує обов’язки завуча кафедри.

Є куратором базового відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених МДКЛ №1 м. Києва. 

Танцюра Л.Д. автор 25 наукових статей у провідних фахових журналах, співавтор глави «Невідкладні стани в педіатрії», підручника «Медицина невідкладних станів», монографія у співавторстві з проф. А.В. Біляєвим «Бронхолегенева дисплазія в інтенсивній терапії».

Стажування та навчання за кордоном:

2019 р. Міжнародна конференція Neonatus. Варшава, Республіка Польща.

2018 р. стимуляційний тренінговий курс «Стимуляційні технології у вищій медичній освіті. Тренінг для тренерів». м. Київ, Україна.

2010 р. учасник програми французько-українського обміну фахівців в  галузі охорони здоров’я та фармації. Париж, Франція.

2007 р. цикл лекцій Open Medical Institute. Зальцбург, Австрія.

2001 р. перинатальний центр. Варшава, Республіка Польща.