Google search

У 2021 р. завідувач кафедри, професор  Біляєв А.В. видав дві монографії: «Клінічна фізіологія та фармакологія інфузійної терапії невідкладних станів» та «Клиническая физиология и фармакология инфузионной терапии неотложных состояний». 

Доцент кафедри Танцюра Л.Д. за 2021 р. підготувала доповіді :

  1. «Діагностика смерті мозку у дітей». 30.04.2021. Засідання Асоціації анестезіологів Києва. Київ. Рівень – Україна.
  2. «Верифікація розташування центрального венозного катетера. Огляд сучасних рекомендацій». Перша науково-практична конференція з міжнародною участю по судинному доступу. 24.09.2021. Рівень – Україна.
  3. «Практика ведення центрального венозного доступу в Україні. Актуальний стан речей». Перша науково-практична конференція з міжнародною участю по судинному доступу. 24.09.2021. Рівень – Україна.
  4. «Лідокаїн при серцево-легеневій реанімації». 28.10.2021. Засідання Асоціації анестезіологів Києва. Київ. Рівень – Україна. 

Асистент кафедри Кисельова І.В. за 2021 р. підготувала доповіді:

  1. «Елементи ERAS, які застосовуються та не застосовуються у дітей». Друга Українська міжнародна конференція «Програма ERAS у хірургічній практиці». 17-18.02.2021. Рівень – міжнародний.
  2. «Преабілітація в ERAS з педіатричної точки зору». Науково-практична конференція з міжнародною участю Британсько-Український симпозіум (БУС-13) «Актуальні питання та інноваційні технології в анестезіології та інтенсивній терапії». 21-24.04.2021. Рівень – міжнародний.
  3. «Truncal (TAP and QL) blocks for appendectomy in children: a retrospective study of efficacy compared to general anesthesia alone». Стендова доповідь. Конгрес Європейського Товариства Регіонарної анестезії (ESRA). 07-09.09.2021. Рівень – міжнародний.
  4. «Судинний доступ і людський фактор – як запобігти помилкам». Перша науково-практична конференція з міжнародною участю по судинному доступу. 24-25.09.2021. Рівень – Україна.
  5. «Філософія проведення реґіонарної анестезії у дітей». Науково-практична конференція «Молодіжна анестезіологічна конференція (МАК VI) «Тріщинські читання». 20-22.10.2021. Рівень – Україна.