Google search

Співробітники кафедри проходили стажування за кордоном (Великобританія, Австрія, Франція, Польща), є членами міжнародних фахових спілок – Європейського товариства анестезіології (ESA), Американського товариства анестезіологів (ASA), Європейського товариства педіатричних анестезіологів (ESPA), Британського товариства ортопедичних анестезіологів (BSOA). 

Кафедра дитячої анестезіології та ІТ бере участь у організації та проведенні щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю “Британсько-Український симпозіум з анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю”. 

В 2014 році кафедра дитячої анестезіології та ІТ була залучена до європейського проспективного обсерваційного мультицентрового когортного дослідження APRICOT (ClinicalTrials.gov, number NCT01878760), яке було організовано Європейським товариством анестезіології.

З 01.07.2021 по 23.08.2021 асп. кафедри Фарина Л.І. проходила стажування у Centrum Zdorowia Dziecka у м. Варшава, Польща.