Google search

Форми післядипломної освіти:

 • Інтернатура з акушерства та гінекології

Тривалість  - 33 міс. (очно-заочний, 5148 год.)

 • Тематичне удосконалення

за різними напрямами - 0,5 міс. (78 год.), 1 міс. (156 год.), 1,5 міс (234 год.) 0.25 міс - 39 годин

 • Стажування з акушерства та гінекології

Тривалість - 1 міс. (156 год.) (планово та за індивідуальною програмою)

 • Стажування з дитячої гінекології

Тривалість - 1 міс. (156 год.) (позапланово)

На кафедрі проводиться також навчання інтернів суміжних спеціальностей: сімейна медицина, педіатрія, неонатологія, медицина невідкладних станів, дитячих та підліткових захворювань. Також проводяться цикли спеціалізації для сімейних лікарів. 

Після проходження курсової підготовки лікар-спеціаліст за фахом "Акушерство та гінекологія"

1.  Повинен знати:

1.1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, основи права в медицині, організацію акушерсько-гінекологічної допомоги. 
1.2. Права, обов’язки та відповідальність лікаря акушера-гінеколога.   
1.3. Показники діяльності акушерсько-гінекологічних закладів та відділень.
1.4. Роботу лікарсько-консультативної та  медико-соціальної експертної комісій.
1.5. Сучасну класифікацію гінекологічних захворювань. 
1.6. Топографічну анатомію, нормальну та патологічну фізіологію організму жінки.
1.7. Фізіологію та патологію вагітності, пологів та післяпологового періоду. 
1.8.  Основи кровотворення та гемостазу, водно-електролітного обміну та кислотно-основної рівноваги крові, імунології та фармакології. 
1.9. Загальні та спеціальні методи обстеження, які застосовуються в акушерстві та гінекології.  
1.10. Сучасні методипрофілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації акушерсько-гінекологічних захворювань, запобігання небажаної вагітності.
1.11. Сучасні методи проведення пологів.
1.12. Профілактику невиношування та переношування вагітності, реанімацію, інтенсивну терапію новонароджених.
1.13. Сучасні методики виконання акушерських та ургентних гінекологічних операцій, маніпуляцій, а також реанімації.
1.14. Принципи доопераційної підготовки хворих та післяопераційного спостереження за ними.
1.15. Виявлення, спостереження, лікування ускладнень вагітності та післяпологову реабілітацію.
1.16. Правила асептики та антисептики.
1.17. Основи фармакотерапевтичних методів, що застосовуються в акушерстві та гінекології.
1.18. Основи профілактики та своєчасної діагностики злоякісних  новоутворень.
1.19. Клініку, причини виникнення, діагностику, методи лікування інфекційних захворювань та „гострого живота” в гінекології, синдрому набутого імунодефіциту (СНІД), венеричних захворювань.
1.20. Питання сексопатології.
1.21. Основи ендокринології, урології, хірургії, онкогінекології.
1.22. Основні методи фізіотерапії, що застосовуються в акушерстві та гінекології.
1.23.  Правила оформлення медичної документації.
1.24. Сучасну літературу із спеціальності та методи її узагальнення.

 2. Повинен вміти

2.1. Збирати анамнез, виявляти характер скарг, симптоми патологічного стану органів та систем, проводити зовнішнє, ректально–абдомінальне обстеження, виявляти ранні хвороби, визначати ступінь їх важкості, обґрунтовувати необхідність надання певного виду невідкладної допомоги в тому чи іншому обсязі.
2.2. Здійснювати забір необхідного матеріалу (піхвових виділень), аналізувати одержані результати досліджень.
2.3. Проводити диференційну діагностику захворювань, встановлювати клінічний діагноз та визначати тактику ведення вагітних та хворих при гінекологічних захворюваннях.

 3. Повинен володіти: навичками, передбаченими переліком відповідно певної категорії


ЛІКАРЯ АКУШЕРА-ГІНЕКОЛОГА
 ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії:

 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію акушерсько-гінекологічної допомоги населенню.
 2. Здійснює діагностику вагітності, спостереження за вагітними, рододопомогу, раннє виявлення ускладнень вагітності та пологів, лікування та нагляд за породіллям; організовує та проводить диспансеризацію гінекологічних хворих.
 3. Застосовує сучасні методи профілактики, лікування та реабілітації в межах своєї спеціальності; володіє всіма метолами амбулаторного ті стаціонарного лікування, повним обсягом хірургічних втручань, включаючи екстирпацію матки, перев’язку підчеревних артерій, мікрохірургічні та пластичні операції.
 4. Надає швидку та невідкладну медичну допомогу хворим акушерсько-гінекологічного профілю.
 5. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів
 6. Проводить консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей, в тому числі і вдома.
 7. Здійснює експертизу працездатності. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.
 8. Веде лікарську документацію.
 9. Дотримується принципів медичної деонтології
 10. Сприяє правовому захисту жінок відповідно до чинного законодавства
 11. Керує роботою середнього медичного персоналу
 12. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення, в проведенні масових профілактичних оглядів
 13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії:
повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки „Медицина”, спеціальністю „Лікувальна справа”. Спеціалізація за фахом „Акушерство та гінекологія” (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

Лікар акушер-гінеколог 1-ї  кваліфікаційної категорії:
повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки „Медицина”, спеціальністю „Лікувальна справа”. Спеціалізація за фахом „Акушерство та гінекологія” (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) 1 кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад  7 років.

Лікар акушер-гінеколог ІІ-ї кваліфікаційної категорії:
повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки „Медицина”, спеціальністю „Лікувальна справа”. Спеціалізація за фахом „Акушерство та гінекологія” (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ-ї кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад  5 років.

Лікар акушер-гінеколог:
повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки „Медицина”, спеціальністю „Лікувальна справа”. Спеціалізація за фахом „Акушерство та гінекологія” (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.