Google search

ЖАЛОБА Галина Миколаївна - доцент кафедри акушерства та гінекології №1 (з 2003 р.), кандидат медичних наук.

[email protected]

Медичну освіту здобула в Чернівецькому медичному інституті. Навчалася в аспірантурі Київського інституту вдосконалення лікарів.

У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дородова підготовка у вагітних з високим ризиком розвитку слабкості родової діяльності» з спеціальності 14.00.01 – “Акушерство і гінекологія” (науковий керівник – член-кореспондента НАМН України, професор Тимошенко Л. В.).

1993-2003 рр. - асистент кафедри акушерства і гінекології № 1 Буковинської державної медичної академії.

Доцент Жалоба Г.М. - лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії.

Автор та співавтор близько 40 наукових праць, навчальних посібників «Клінічні аспекти сучасної перинатології»; «Кровотечі в практиці акушера-гінеколога»; «Ведення пологів та розродження. Книга І».

Член Асоціації акушерів-гінекологів України та Асоціації перинатологів України.