Google search

 1. Верховна Рада України: rada.gov.ua
 2. Міністерство охорони здоров'я України: www.moz.gov.ua
 3. Кабінет Міністрів України: www.kmu.gov.ua
 4. Всесвітня організація охорони здоров'я: www.who.int
 5. Міжнародний веб-сайт (Health Rights): http://www.health-rights.org
 6. Фундація медичного права та біоетики України: medicallaw.org.ua
 7. World Association for Medical Law: wafml.memberlodge.org
 8. World Medical Association: www.wma.net
 9. Закон України «Про вищу освіту»
 10. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я» Наказ МОЗ України від 29 березня 2002 року № 117.
 11. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 2015
 12. Наказ Міністерства охорони здоров’я України №1254 від 22.06.2021 «Про затвердження Положення про інтернатуру», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2021 року за №1081/36/36703.
 13. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)
 14. European Training Requirementsin Obstetrics and Gynaecology. UEMS Section Obstetricsand Gynaecology / European Board and College of Obstetrics and Gynaecology. Standing Committeeon Trainingand Assessment. Version 2018
 15. https://www.dec.gov.ua/cat_mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi/
 16. http://www.drlz.com.ua/
 17. https://www.who.int/ru
 18. https://www.gfmer.ch/Guidelines/Obstetrics_gynecology_guidelinesTemplate.htm
 19. https://www.cochrane.org
 20. https://www.acog.org
 21. https://www.ebcog.org
 22. https://www.uptodate.com
 23. https://www.online.lexi.com