Google search

ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

Тривалість - 3 навчальних роки. Навчання проводиться у вигляді заочних та очних циклів, що проходять на базах кафедри. Лікарі-інтерни повністю забезпечені навчально-методичними матеріалами. Проводяться семінарські та практичні заняття з безпосередньою участю лікарів-інтернів у консультативному, діагностичному та лікувальному процесах під пильним керівництвом співробітників кафедри та лікарів баз кафедри.

 ТЕМАТИЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ

Цикли тематичного удосконалення проводяться за різними напрямами на всіх базах кафедри. Цикли весь час удосконалюються, розробляються нові, що відповідають сучасним вимогам надання висококваліфікованої медичної допомоги.

Співробітники кафедри є авторами та співавторами підручників, методичних рекомендацій, рекомендацій для практикуючих лікарів, посібників.