Google search

Жук Світлана Іванівна - доктор медичних наук ( 1995 р.), професор (2002  р.),  Заслужений лікар України (2007р.), лауреат Державної Премії в сфері репродуктології (2011 р.), нагороджена  почесною грамотою МОЗ України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я ( 2012)

Освіта:  Закінчила Вінницький медичний інститут імені Пирогова.

Електронна адреса: [email protected]

Професор Жук С.І. є членом 2 спеціалізованих вчених рад: НМАПО імені П.Л.Шупика та НМУ імені О.О.Богомольця; Членом президії Асоціації акушерів- гінекологів України та репродуктологів України; Віце-президент Асоціації перинатологів України; Республіканським судово-медичним експертом за спеціальністю акушерство та гінекологія; Головою консультативно-експертної групи з розробки розділу 11 “Акушерство, гінекологія.Лікарські засоби” Державного формуляру лікарських засобів; Головним редактором журналу “ Жіночий лікар”.

З 2003 року є постійним членом робочих груп МОЗ України із створення клінічних протоколів та настанов, членом атестаційної комісії Департаменту Охорони м.Києва.

Регулярно під керівництвом професора Жук С.І. проводяться перенатальні консіліуми в найскладніших випадках патології плода з розробкою супроводу зазначених вагітностей та методів розродження.

На кафедрі яку очолює професор Жук С.І. проводяться навчання курсантів за найсучаснішими напрямками акушерсько-гінекологічної служби, зокрема медицини плода.

Жук С.І. створено наукову школу так, як під керівництвом професора захищено  5 докторів медичних наук та 24 кандидати.

Професор  Жук С.І. є автором  350 друкованих праць, 12 методичних розробок, 8 інформаційних листів, 7 патентів, 3 монографій.  Жук С.І є автором та співавтором понад 386 праць, в тому числі в 108 наукометричних виданнях.

Жук С.І. велику увагу приділяє міжнародній співпраці як в науковому так і практичному видах. Зокрема, проведено тренінги з актуальних питань акушерства та медицині плода в Казахстані, Азербайджані, Республикі Узбекистані, Арменії, Молдові.