Google search

(Спеціальність 14.01.23 - променева діагностика та променева терапія)

Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
  Здобувач БОРОДІНОВА ОЛЬГА СТЕПАНІВНА
  Здобувач ПАВЛОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА
  Здобувач КРУЧОК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
  Здобувач ДЕРЕШ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
  Здобувач ШАПОВАЛ ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА
  Здобувач СТОРОЖЧУК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
  Здобувач ГРЕБІНІЧЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА


Загальна інформація

(Спеціальність 14.01.23 - променева діагностика та променева терапія)

Утворена відповідно до наказу МОН України від 11.07.2017 № 996з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»

Голова – д. мед. н., професор БАБКІНА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, завідувач променевої діагностики НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Заступник голови ‑ д. мед. н., професор ЩЕРБІНА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, завідувач кафедри радіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Учений секретар – к. мед. н., доцент БОНДАР ГАННА МИКОЛАЇВНА, доцент кафедри променевої діагностики НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 11 липня 2017 року строком до 31 грудня 2019 року

Контактна інформація: тел. +38 (044) 489 12 03


Паспорт спеціальності

14.01.23 - променева діагностика та променева терапія

I. Формула спеціальності:

Променева діагностика -  галузь  медичної  науки,  що  вивчає можливості    застосування    іонізуючого (рентгенодіагностика, радіонуклідна   діагностика)   та   неіонізуючого   (ультразвукова діагностика,  термодіагностика,  магнітно-резонансна  діагностика) випромінювань для  оцінки  анатомо-фізіологічного  стану   органів і систем людини.

Променева терапія  -  галузь  медичної   науки,   що   вивчає можливості  застосування  іонізуючого випромінювання для лікування різноманітних захворювань, передовсім онкологічних.

Удосконалення променевої  діагностики  та  променевої терапії сприятиме підвищенню ефективності діагностики та лікування.

II. Напрямки досліджень:

2.1. Розроблення, удосконалення, експериментальне та клінічне застосування сучасних методів рентгенодіагностики.

2.2. Розроблення, удосконалення, експериментальне та клінічне застосування сучасних методів ультразвукової діагностики.

2.3. Розроблення, удосконалення, експериментальне та клінічне застосування магнітно-резонансної томографії.

2.4. Розроблення, удосконалення, експериментальне та клінічне застосування сучасних методів радіонуклідної діагностики.

2.5. Розроблення, удосконалення, експериментальне та клінічне застосування сучасних методів термографії.

2.6. Розроблення, удосконалення, експериментальне та клінічне застосування сучасних методів променевої терапії.

III. Галузь науки, з якої присуджують наукові ступені: медичні науки.

Склад

Голова ради:

Бабкіна Тетяна Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НУОЗ України імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.23.

Заступник голови:

Щербіна Олег Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НУОЗ України імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.23.

Вчений секретар:

Бондар Ганна Миколаївна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, НУОЗ України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.23.

Члени ради:

 1. Бабій Яків Степанович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НУОЗ України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.23;
 2. Гончар Олексій Андрійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НУОЗ України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.23;
 3. Гончарук Оксана Миколаївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НУОЗ України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.23;
 4. Дикан Ірина Миколаївна, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», спеціальність 14.01.23;
 5. Козаренко Тетяна Маратівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НУОЗ України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.23;
 6. Кучер Олена Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НУОЗ України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.23;
 7. Лук’янова Ірина Сергіївна, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.23;
 8. Макєєв Сергій Сергійович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України», спеціальність 14.01.23;
 9. Медведєв Володимир Єгорович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НУОЗ України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.23;
 10. Сорокін Богдан Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НУОЗ України імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.23;
 11. Федьків Світлана Володимирівна, д.мед.н., завідувач відділення, ДУ Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України», спеціальність 14.01.23;
 12. Ялинська Тетяна Анатоліївна, д.мед.н., доцент, завідувач відділення, ДУ «Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», спеціальність 14.01.23.


Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт

Здобувач БОРОДІНОВА ОЛЬГА СТЕПАНІВНА

Автореферат: РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ЕХОКАРДІОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ В ПРОГНОЗУВАННІ ТА ОЦІНЦІ ОПТИМАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ КОРЕКЦІЇ ТЕТРАДИ ФАЛЛО
Дисертація: РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ЕХОКАРДІОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ В ПРОГНОЗУВАННІ ТА ОЦІНЦІ ОПТИМАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ КОРЕКЦІЇ ТЕТРАДИ ФАЛЛО
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ПАВЛОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат: КОМПЛЕКСНА ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА СУДИННИХ КІЛЕЦ
Дисертація: КОМПЛЕКСНА ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА СУДИННИХ КІЛЕЦ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач КРУЧОК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Автореферат: СТЕРЕОТАКСИЧНА РАДІОХІРУРГІЯ МЕНІНГІОМ ОСНОВИ ЧЕРЕПА
Дисертація: СТЕРЕОТАКСИЧНА РАДІОХІРУРГІЯ МЕНІНГІОМ ОСНОВИ ЧЕРЕПА
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Переглянути відео "Захист дисертаційної роботи Крючок Ірина Володимирівна"

Здобувач ДЕРЕШ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Автореферат: ПРОМЕНЕВА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА СПОНДИЛІТІВ
Дисертація: ПРОМЕНЕВА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА СПОНДИЛІТІВ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Переглянути відео "Захист дисертаційної роботи Дереш Наталя Володимирівна"

Здобувач ШАПОВАЛ ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Автореферат: КОМПЛЕКСНА ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ЯК ІЗОЛЬОВАНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АТРІОВЕНТРИКУЛЯРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
Дисертація: КОМПЛЕКСНА ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ЯК ІЗОЛЬОВАНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АТРІОВЕНТРИКУЛЯРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач СТОРОЖЧУК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат: КОНУСНО-ПРОМЕНЕВА КОМПЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ, ТЕЛЕРЕНГЕНОГРАФІЯ, ОРТОПАНТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ І ПЛАНУВАННІ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ АНОМАЛІЙ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗУБНИХ ДУГ І ПОЛОЖЕННЯ ЗУБІВ
Дисертація: КОНУСНО-ПРОМЕНЕВА КОМПЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ, ТЕЛЕРЕНГЕНОГРАФІЯ, ОРТОПАНТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ І ПЛАНУВАННІ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ АНОМАЛІЙ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗУБНИХ ДУГ І ПОЛОЖЕННЯ ЗУБІВ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ГРЕБІНІЧЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат: ПЕРЕНАТАЛЬНА УЛЬТРОЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ВРОДЖЕНОЇ ДІАФРАГМАЛЬНОЇ КИЛИ ТА ВАД РОЗВИТКУ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ
Дисертація: ПЕРЕНАТАЛЬНА УЛЬТРОЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ВРОДЖЕНОЇ ДІАФРАГМАЛЬНОЇ КИЛИ ТА ВАД РОЗВИТКУ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3