Google search

(Спеціальність 14.01.15 - нервові хвороби)
Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
     Здобувач КАЛЬБУС ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
     Здобувач МАСЛОВА ІРИНА ГЕННАДІЇВНА
     Здобувач РОМАНЕНКО ЮРІЙ ІГОРОВИЧ
     Здобувач ПОЛКОВНІКОВА КСЕНІЯ ЮРІЇВНА
     Здобувач ДЕЛЬВА ІРИНА ІВАНІВНА
     Здобувач ГУДАР’ЯН ЮЛІЯ ІГОРІВНА
     Здобувач ДОМРЕС НАТАЛІЯ ВАДИМІВНА
     Здобувач ТУРЧИНА НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА
     Здобувач НАСАЛИК РОКСОЛАНА БОГДАНІВНА

Загальна інформація

Створена відповідно до наказу МОН України від 07.11.2018 № 1218 (Додаток 4 до наказу, Додаток 1 до наказу),рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.15– нервові хвороби (медичні науки)

Голова – д. мед. н., професор Головченко Юрій Іванович завідувач кафедри неврології №1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Заступник голови ‑ д. мед. н., професор Ткаченко Олена Василівна, завідувач кафедри неврології №2 НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Учений секретар – к. мед. н. Горева Ганна Валентинівна, асистент кафедри неврології №1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 7 листопада 2018 року до 31 грудня 2020 року

Контактна інформація: тел. +38 (044) 440-10-44

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Паспорт спеціальності

I. Формула спеціальності:

Галузь медичної науки, яка займається діагностикою,лікуванням, профілактикою захворювань нервової системи (центральної: головного та спинного мозку, периферичної та вегетативної нервової системи). Удосконалення методів розпізнавання причин і механізмів розвитку захворювань, ранньої діагностики, лікування та профілактики хвороб нервової системи сприятиме збереженню здоров'я людей, скороченню термінів тимчасової непрацездатності, зменшенню інвалідності, смертності та відновленню працездатності.

II. Напрямки досліджень:

2.1. Дослідження епідеміології, етіології, патогенезу, клініки найпоширеніших захворювань нервової системи: цереброваскулярних, травматичних, інфекційних, токсичних, геридітарних (спадкових), зумовлених патологією хребта, соматичними захворюваннями, пов'язаних із віковими змінами в осіб похилого віку або дітей та інші.

2.2. Розроблення та вдосконалення методів діагностики захворювань нервової системи.

2.3. Експериментальне та клінічне розроблення методів лікування, реабілітації хворих з нервовими хворобами, впровадження цих методів у клінічну практику.

2.4. Розроблення методів диспансеризації та профілактики нервових захворювань.

2.5. Розроблення системи організаційних засобів надання неврологічної допомоги хворим.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: медичні науки.Склад

Голова ради:

  1. Головченко Юрій Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

Заступник голови:

  1. Ткаченко Олена Василівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

Вчений секретар:

  1. Горева Ганна Валентинівна, к.мед.н., асистент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

Члени ради:

4. Бачинська Наталія Юріївна, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», спеціальність 14.01.15;
5. Боброва Валентина Іванівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
6. Глоба Марина Василівна, д.мед.н., завідувач науково-дослідного центру, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
7. Губенко Віталій Павлович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
8. Зозуля Іван Савович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
9. Карабань Ірина Миколаївна, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», спеціальність 14.01.15;
10. Коваленко Ольга Євгенівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
11. Кузнєцов Віктор Валерійович, д.мед.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», спеціальність 14.01.15;
12. Насонова Тетяна Іванівна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
13. Паєнок Анжеліка Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
14. Свиридова Наталя Костянтинівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
15. Слободін Тетяна Миколаївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність14.01.15;
16. Трінус Костянтин Федорович, д.мед.н., ПВНЗ «Київський міжнародний університет», спеціальність 14.01.15;
17. Тріщинська Марина Анатоліївна, д.мед.н., доцент, завідувач відділу, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
18. Труфанов Євген Олександрович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
19. Чуприна Геннадій Миколайович, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
20. Шкробот Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 14.01.15;
21. Юрик Ольга Єфремівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», спеціальність 14.01.15.Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт

Здобувач КАЛЬБУС ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Автореферат:  КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ МІАСТЕНІЇ

Дисертація:  КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ МІАСТЕНІЇ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач МАСЛОВА ІРИНА ГЕННАДІЇВНА

Автореферат:  ПЕРСОНАЛІЗОВАНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З БОЛЕМ В СПИНІ З УРАХУВАННЯМ КЛІНІКО - ГЕНЕТИЧНИХ КОРЕЛЯЦIЙ

Дисертація:  ПЕРСОНАЛІЗОВАНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З БОЛЕМ В СПИНІ З УРАХУВАННЯМ КЛІНІКО - ГЕНЕТИЧНИХ КОРЕЛЯЦIЙ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач РОМАНЕНКО ЮРІЙ ІГОРОВИЧ

Автореферат:  М’ЯЗОВА БОЛЮЧІСТЬ ПРИ РІЗНИХ ТИПАХ ГОЛОВНОГО БОЛЮ

Дисертація:  М’ЯЗОВА БОЛЮЧІСТЬ ПРИ РІЗНИХ ТИПАХ ГОЛОВНОГО БОЛЮ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ПОЛКОВНІКОВА КСЕНІЯ ЮРІЇВНА

Автореферат:  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ПРОГНОЗУ СУБАРАХНОЇДАЛЬНИХ КРОВОВИЛИВІВ У ХВОРИХ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Дисертація:  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ПРОГНОЗУ СУБАРАХНОЇДАЛЬНИХ КРОВОВИЛИВІВ У ХВОРИХ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ДЕЛЬВА ІРИНА ІВАНІВНА

Автореферат:  КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПОСТІНСУЛЬТНОЇ ВТОМИ

Дисертація:  КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПОСТІНСУЛЬТНОЇ ВТОМИ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ГУДАР’ЯН ЮЛІЯ ІГОРІВНА

Автореферат: КЛІНІКО-НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ І ГЕМОДИНАМІЧНІ ЗМІНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ ІНФАРКТУ МОЗКУ
Дисертація: КЛІНІКО-НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ І ГЕМОДИНАМІЧНІ ЗМІНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ ІНФАРКТУ МОЗКУ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ДОМРЕС НАТАЛІЯ ВАДИМІВНА

Автореферат: КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СПАСТИЧНОСТІ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ
Дисертація: КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СПАСТИЧНОСТІ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ТУРЧИНА НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА

Автореферат: КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЛІ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ В РОЗВИТКУ, ПЕРЕБІГУ ТА НАСЛІДКАХ ГОСТРИХ ІШЕМІЧНИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ
Дисертація: КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЛІ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ В РОЗВИТКУ, ПЕРЕБІГУ ТА НАСЛІДКАХ ГОСТРИХ ІШЕМІЧНИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач НАСАЛИК РОКСОЛАНА БОГДАНІВНА

Автореферат: КЛІНІЧНІ, НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЙНІ, ГЕМОДИНАМІЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ У ПАЦІЄНТІВ З ГІДРОЦЕФАЛІЄЮ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІШЕМІЇ МОЗКУ
Дисертація: КЛІНІЧНІ, НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЙНІ, ГЕМОДИНАМІЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ У ПАЦІЄНТІВ З ГІДРОЦЕФАЛІЄЮ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІШЕМІЇ МОЗКУ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3