Google search

 
 

11 лютого 2020 року відбулось спільне засідання Наглядової ради, склад якої затверджено наказом МОЗ України від 21.08.2017 № 956 відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту», та Координаційної ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

Відповідно до порядку денного, були розглянуті наступні питання:

  1. Безперервний професійний розвиток лікарів та шляхи його реформування.

Доповідач: академік НАМН України професор Юрій Вороненко, ректор НМАПО імені П. Л. Шупика

https://www.nuozu.edu.ua/n/n/5839-vystup-rektora-yuriia-voronenka-na-zasidanni-nahliadovoi-rady-11022020-roku

  1. Проблеми у співпраці НМАПО імені П. Л. Шупика з клінічними закладами охорони здоров’я на сучасному етапі реформування сфери охорони здоров’я України.

Доповідач: професор Раїса Моісеєнко, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика

Під час засідання учасники обговорили проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення безперервного професійного розвитку» щодо механізму впровадження капітаційного фінансування безперервного професійного розвитку лікарів (далі - БПР), оприлюднений на сайті МОЗ України для громадського обговорення

(https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-pro-zatverdzhennja-porjadku-vikoristannja-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-bjudzheti-dlja-zabezpechennja-bezperervnogo-profesijnogo-rozvitku#1)

У ході дискусії було запропоновано сформувати єдину стратегію НМАПО імені П. Л. Шупика та Наглядової ради у нинішніх непростих умовах реформування БПР в Україні.

Також, обговорено проблеми, що постали у співпраці НМАПО імені П. Л. Шупика з клінічними закладами охорони здоров’я на сучасному етапі реформування сфери охорони здоров’я України. Було обговорено напрацьований пакет документів за результатами онлайн круглого столу «Медична практика, освіта та наука: правові проблеми взаємодії в умовах трансформації охорони здоров’я» 31 січня 2020 року, а саме проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо організації лікувальної роботи клінічних кафедр (відділів) закладів вищої (післядипломної) медичної освіти та наукових установ»; проєкти постанов Кабінету Міністрів України: «Деякі питання утворення і функціонування клінічних закладів охорони здоров’я, університетських клінік та лікарень закладів вищої (післядипломної) освіти, закладів, що здійснюють наукову діяльність у сфері охорони здоров'я», «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення», «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я».

Зазначені нормативно-правові акти нададуть можливість:

  • реєстрації у Національній службі здоров’я України закладів вищої (післядипломної) медичної освіти в структурі яких є університетські клініки та/або університетські лікарні, надавачами медичних послуг, що дозволить мати фінансування університетських клінік (лікарень), що знаходяться в структурі закладу освіти з НСЗУ;
  • легітимізувати науково-педагогічних працівників і інтернів, як лікарів на клінічних базах закладів охорони здоров’я, в умовах реформування сфери охорони здоров’я.

На засіданні було запропоновано долучити до пакету документів проєкт змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», що врегулює питання діяльності кафедр у площині поза орендних відносин.

За результатами засідання вирішено напрацювати консолідований план заходів.

Читайте також