Google search

 
 

На кафедрі фармації НУОЗ України імені П.Л. Шупика відбувся фаховий семінар з попередньої експертизи дисертації аспірантки кафедри Ірини Даценко, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». 

Тема дисертації «Науково-методичні підходи до фармацевтичного забезпечення хворих на легеневу гіпертензію»,  науковий керівник професор кафедри фармації доцент Вадим Гульпа.

Відповідно до наказу НУОЗ України імені П.Л. Шупика головував на фаховому семінарі професор кафедри фармації Віктор Трохимчук. Секретарем фахового семінару була к.пед.н. Наталія Білоусова, асистент кафедри фармації. На фаховому семінарі були присутні працівники кафедри фармації: в.о. завідувача кафедри д.фарм.н., доцент Сергій Соловйов; професор Алла Кабачна; доцент Олена Горбань; асистентка Наталія Суртаєва. Крім того присутніми були співробітники кафедри фармацевтичної технології та біофармації: професор Анна Дроздова та доцент Ірина Власенко.

Було заслухано доповідь аспірантки щодо результатів проведеного дисертаційного дослідження: аналіз фармацевтичної складової медико-технологічних нормативних документів із стандартизації медичної допомоги хворим на легеневу гіпертензію. Вперше запропоновано модифікований метод фармакоекономічного аналізу та використання в аналізі різних технологій фармакотерапії легеневої гіпертензії, який бере до уваги комплексний ефект від впровадження технологій ранньої діагностики та фармакотерапії.

Було зачитано відгук наукового керівника, доцента Вадима Гульпа, який наразі мобілізований до лав ЗСУ. Науковий керівник охарактеризував високі ділові та комунікативні якості аспірантки, її здатність до постановки та вирішення актуальних наукових завдань.

На підставі доповіді аспірантки, відповідей на запитання присутніх, наукової дискусії та обговорення дисертації учасниками фахового семінару було зроблено висновок, що матеріали наукової роботи аспірантки кафедри фармації НУОЗ України імені П. Л. Шупика Ірини Даценко на тему «Науково-методичні підходи до фармацевтичного забезпечення хворих на легеневу гіпертензію» можуть бути рекомендовані до захисту.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 90% - 5 Голосів
Корисність матеріалу: 90% - 5 Голосів
Доступність матеріалу: 90% - 5 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також