Google search

семінар

 • Факультатив для фармацевтів

  Факультатив «Фармацевтична допомога пацієнтам із артеріальною гіпертензією» для фармацевтів відбувся 25 листопада, захід був організований кафедрою фармації за підтримки кафедри кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

 • Тематичний семінар з серцевої недостатності

  22 листопада 2023 року Інститут серця МОЗ України і Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика провели черговий тематичний семінар «Серцева недостатність: практичні аспекти діагностики та ведення хворих».

 • Семінар: «Актуальні питання дентальної імплантації»

  Шановні колеги! Маємо честь запросити лікарів - стоматологів взяти участь у семінарі кафедри ортопедичної  стоматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика (офіційний провайдер заходів БПР 1065) в онлайн режимі, який відбудеться 15 грудня 2023 року.

 • Фаховий семінар «Наукові фахові видання України. ORCID - відкритий ідентифікатор дослідника»

  За дорученням проректора з наукової роботи НУОЗ України імені П.Л. Шупика професора Наталії Савичук відділ наукових електронних ресурсів та інформаційних технологій наукової бібліотеки НУОЗ України імені П.Л. Шупика отримав завдання провести серію фахових семінарів щодо міжнародних та наукових фахових видань України.

 • Серцева недостатність: практичні аспекти діагностики та ведення хворих

  Шановні колеги! Інститут серця МОЗ України і Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика запрошують Вас взяти участь у тематичному семінарі „Серцева недостатність: практичні аспекти діагностики та ведення хворих», який відбудеться в Інституті серця МОЗ України у змішаному форматі 22 листопада 2023 року.

 • Актуальні питання стоматології воєнної доби. Стоматологічні прояви загальносоматичної патології, сучасні методи комплексної реабілітації

  Шановні колеги! Маємо честь запросити лікарів - стоматологів взяти участь у семінарі кафедри ортопедичної  стоматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика (офіційний провайдер заходів БПР 1065) в онлайн режимі, яка відбудеться 18 грудня 2023 року.

 • Семінар для лікарів-інтернів за участі професора державного університету м. Вільнюса (Литва) Юлія Пташекаса

  На кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії набула поширення практика запрошувати до висвітлення актуальних проблем анестезіології та інтенсивної терапії провідних європейських фахівців.

 • Міжкафедральний семінар на кафедрі терапії і геріатрії

  На кафедрі терапії і геріатрії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика 17.10.2023 р. відбувся міжкафедральний семінар. На семінарі були розглянуті матеріали дисертаційної роботи на здобуття звання доктор філософії аспірантки Юлії Гуркало на тему: «Ураження кишечника у хворих з цукровим діабетом 2-го типу: особливості розвитку, перебігу та лікування».

 • Сучасні методи скринінгу, ранньої діагностики та профілактики порушень здоров’я у працюючих в шкідливих та небезпечних умовах: Патологія нервової системи, розлади психіки та поведінки

  Шановні лікарі! Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології запрошує Вас 26–27 жовтня 2023 р. взяти участь у семінарі «Сучасні методи скринінгу, ранньої діагностики та профілактики порушень здоров’я у працюючих в шкідливих та небезпечних умовах: Патологія нервової системи, розлади психіки та поведінки».

 • Підсумки семінару «Актуальні питання клінічної лабораторної діагностики в Україні»

  05 жовтня 2023 року кафедра клінічної лабораторної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини (ВАКХЛМ), клінічна лікарня "Феофанія" ДУС та Асоціація медичних закладів України провели семінар «Актуальні питання клінічної лабораторної діагностики в Україні» в рамках Міжнародної медичної виставки «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» - 2023 у Міжнародному виставковому центрі.

 • Черговий навчальний семестр на кафедрі фундаментальних дисциплін та інформатики

  Третій навчальний семестр здобувачі вищої освіти очної (денної) форми навчання розпочали з двох вибіркових навчальних дисциплін «Інформаційні технології пошуку та структуризації інформації» та «Математичне моделювання в медицині та біології» (по 3 кредити ЄКТС, 90 годин), навчання за якими відбулось із 06 по 27 вересня.

 • Фаховий семінар на кафедрі фармацевтичної технології і біофармації

  26 вересня на кафедрі фармацевтичної технології і біофармації НУОЗ України імені П.Л. Шупика під головуванням завідувача кафедри, професора Лени Давтян відбувся фаховий семінар із залученням до участі та рецензування науково-педагогічних працівників структурних підрозділів.

 • Фаховий семінар представників аптечної мережі «Аптека АНЦ»

  Минулого тижня, 5 жовтня 2023 року відбувся в онлайн форматі фаховий семінар представників аптечної мережі «Аптека низьких цін» з викладачами кафедри фармації та здобувачами вищої фармацевтичної освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

 • Семінар кафедри ортопедичної стоматології

  Семінар кафедри ортопедичної стоматології НУОЗ України імені П.Л. Шупика «Актуальні питання стоматології воєнної доби. Стоматологічні прояви загальносоматичної патології, сучасні методи комплексної реабілітації» (в онлайн режимі на основі платних освітніх послуг)

 • Міжкафедральний семінар на кафедрі загальної та невідкладної хірургії

  На кафедрі загальної та невідкладної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика 06.10.2023 р. відбувся міжкафедральний семінар. На семінарі були розглянуті матеріали дисертаційної роботи аспірантки Анни Бродської на тему: «Профілактика ранових ускладнень в ранньому післяопераційному періоді в абдомінальній хірургії».

 • Проведено семінар з питань профілактики порушень здоров’я у працюючих

  Кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П.Л. Шупика в рамках безперервного професійного розвитку лікарів 28–29 вересня 2023 р. проведено семінар: «Сучасні методи скринінгу, ранньої діагностики та профілактики порушень здоров’я у працюючих в шкідливих та небезпечних умовах: Внутрішня патологія».

 • Результат наукових досліджень кафедри онкології

  Відповідно до наказу НУОЗ України імені П.Л. Шупика від 19.09.2023 року №3426 на кафедрі онкології відбувся міжкафедральний фаховий семінар з попередньої експертизи матеріалів дисертації аспірантки кафедри Анастасії Самусєвої. У семінарі взяли участь представники кафедр онкології, радіології, ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки НУОЗ України імені П.Л. Шупика, ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» та кафедри онкології НМУ імені О.О. Богомольця.

 • The results of the department of oncology scientific research

  In accordance with the order of the Shupyk NHCU of Ukraine dated September 19, 2023 No. 3426, the Department of Oncology has held an interdepartmental professional seminar on the preliminary examination of the dissertation materials of Anastasia Samuseva, a graduate student of the Department. The seminar was attended by representatives of the Departments of Oncology, Radiology, Nuclear Medicine, Radiation Oncology & Radiation Safety of the Shupyk NHCU of Ukraine, the State University «National Scientific Center of Radiation Medicine» of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Department of Oncology of the O.O. Bogomolets NMU.

 • Проблема «Важких дихальних шляхів» та її вирішення під час навчання інтернів-анестезіологів

  На кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика проведено серію практичних та семінарських занять з інтернами першого року навчання, присвячених вирішенню клінічної проблеми «важких дихальних шляхів».

 • Семінар PedSMART Неонатологія «Інфекції у новонароджених»

  23 вересня 2023 року, під егідою Української Академії Педіатричних Спеціальностей (голова правління, декан педіатричного факультету НУОЗ України імені П.Л. Шупика професор М. Маменко), за участі співробітників кафедри неонатології НУОЗ України імені П.Л. Шупика, відбувся семінар PedSMART Неонатологія «Інфекції у новонароджених».