Google search

 
 

хірургії_та_судинної_хірургії

 • Professional school of surgery

  On October 12, 2021, was held this year's professional school of surgery, organized by Department of Surgery and Vascular Surgery Shupyk National Healthcare University of Ukraine on the initiative of Professor Savoliuk S.

 • Selected questions of urgent surgery

  The work of the Department of Surgery and Vascular Surgery of Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the department – prof. S. Savoliuk) started with a series of thematic improvement cycles "Selected Questions for Emergency Surgery".

 • Стартували циклом з невідкладних питань

  Робота кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України (зав. каф. – професор С. Саволюк) стартувала з циклу тематичного удосконалення «Вибрані питання невідкладної хірургії».

 • Старт очної інтернатури

  1 вересня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) розпочалося навчання 18 лікарів-інтернів 1-го року за спеціальністю «Хірургія» (випуск 2021 року).

 • The start of internship

  Training of 1-year of studying 18 interns in specialty "Surgery" began at the Department of Surgery and Vascular Surgery of Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the department – prof. S. Savoliuk) on September 1, 2021.

 • Нова клінічна база кафедри хірургії та судинної хірургії

  На початку червня 2021 року була підписана угода про співпрацю між Національним університетом охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика та приватною багатопрофільною клінікою НОВА, що дозволило розширити перелік клінічних 

 • New clinical base of the Department of Surgery and Vascular Surgery

  On June 2021, a cooperation agreement was signed between Shupyk National Healthcare University of  Ukraine and private multidisciplinary clinic Nova, which allowed to expand the list of clinical bases of Shupyk National Healthcare University of 

 • Атестація аспірантів кафедри хірургії та судинної хірургії

  23 червня 2021 року на засіданні кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика відбулася атестація трьох аспірантів кафедри хірургії та судинної хірургії.

 • Certification postgraduate students

  On June 23, 2021, took place the certification of 3 postgraduate students of the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine.

 • Атестація клінічних ординаторів

  29 червня 2021 року на засіданні кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика (зав. каф. – професор С. Саволюк) відбулася заключна атестація 2-х клінічних ординаторів кафедри хірургії та судинної хірургії.

 • Certification of the clinical residents

  On June 29, 2021, took place the final certification of 2 clinical residents of the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the Department — professor S. Savoliuk). Foreign clinical residents completed their studying – A. Sajilov (Turkmenistan) (curator — V. Khodos), T. Ovezov (Turkmenistan) (curator — S. Savoliuk).

 • Проміжна атестація лікарів-інтернів 2 року навчання

  22 червня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика відбулася проміжна атестація лікарів-інтернів за спеціальністю «Хірургія» 2 року навчання.

 • Intermediate attestation of interns at the Department of Surgery and Vascular Surgery

  On June 22, 2021 at the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine (the Chief of Department of Surgery and Vascular Surgery - S. Savoliuk, Full Professor, took place an intermediate attestation of interns (specialty – surgery, second year of studying).

 • Заключна атестація лікарів-інтернів

  18 червня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика відбулася заключна атестація лікарів-інтернів ІІІ року навчання.

 • Final certification of an interns

  On June 18, 2021 the final certification of interns of the third year of studying took place at the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the Department — Professor S. Savoliuk).

 • Ультразвуковий супровід у флебології

  З 1-го по 15 червня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) проходив вперше новий цикл тематичного удосконалення  — «Ультразвуковий супровід у флебології».

 • Ultrasound in phlebology

  From 1 to 15 June 2021 at the Department of Surgery and Vascular Surgery Shupyk National Healthcare University of Ukraine (Head of the Department — Professor S. Savoliuk) for the first time passed a new cycle of thematic improvement — Ultrasound in phlebology.

 • Нова клінічна база кафедра хірургії та судинної хірургії

  На початку червня 2021 року була підписана угода про співпрацю між Національним університетом охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика та приватною багатопрофільною клінікою R+ Medical Network, що дозволило розширити перелік клінічних баз НУОЗ України імені П. Л. Шупика, зокрема розташуванням на базі стаціонарного відділення цього лікувального закладу кафедри хірургії та судинної хірургії з метою реалізації комплексної програми спільної навчальної, наукової та лікувальної діяльності.

 • New clinical base of the Department

  On June 2021, a cooperation agreement was signed between Shupyk National Healthcare University of Ukraine and private multidisciplinary clinic R + Medical Network, which allowed to expand the list of clinical bases of Shupyk National Healthcare University of Ukraine, in particular by locating the Department of Surgery and Vascular Surgery on the basis of the inpatient department of this medical institution (head of the Department — professor S. Savoliuk) in order to implement a comprehensive program of joint educational, scientific and medical activities.

 • Попередня експертиза дисертації аспіранта

  8 червня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика  відбувся фаховий семінар з попередньої експертизи дисертації здобувача ступеня доктора філософії аспіранта 4-го року навчання Р. Геращенка на тему: «Ендовенозне електрозварювання у лікуванні висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени» (галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація 14.01.03. – Хірургія), виконаної під керівництвом професора кафедри хірургії та судинної хірургії професора В. Ходоса.