Google search

 
 

хірургії_та_судинної_хірургії

 • Participation of the Department of Surgery and Vascular Surgery in the conference "Shalimov Days"

  On February 16, 2024, the annual scientific and practical conference "Shalimov Days: Current Issues in Providing Surgical Care in Times of War" took place at the National Scientific Center of Surgery and Transplantology named after A.A. Shalimov of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine.

 • Участь кафедри хірургії та судинної хірургії в майстер-класі: Сучасна резекційна хірургія печінки

  15 лютого 2024 року на базі ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України відбулася визначна хірургічна подія, а саме, майстер-клас «Резекційна печінкова хірургія: відкрита чи лапароскопічна». У роботі майстер-класу взяв участь завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, заслужений лікар України, професор Сергій Саволюк.

 • The participation of the Department of Surgery and Vascular Surgery in the master class

  On February 15, 2024, a significant surgical event took place at the National Scientific Center of Surgery and Transplantology named after O.O. Shalimov of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine: a master class on Liver Resection Surgery: Open or Laparoscopic.

  The master class was attended by the Head of the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk Healthcare University of Ukraine Professor Savoliuk S.I., Honored Doctor of Ukraine, Doctor of Medical Sciences.

 • Засідання кафедри хірургії та судинної хірургії

  12 лютого відбулося чергове засідання кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика.

 • Meeting of the Department of Surgery and Vascular Surgery

  On February 12, the regular meeting of the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine took place.

 • Міждисциплінарний семінар на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  6 лютого 2024 року за ініціативи завідувача кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професора Сергія Саволюка відбувся міждисциплінарний семінар для лікарів-інтернів 2-року очної форми навчання та лікарів хірургічної клініки КНП КМКЛ №8 на тему: «Пухлини шкіри: синергія хірурга та патолога».

 • Interdisciplinary seminar at the Department of Surgery and Vascular Surgery

  On February 6, 2024, at the initiative of the head of the Department of Surgery and Vascular Surgery of the National Healthcare University of Ukraine named after P.L. Shupyk, Professor Savoliuk S., an interdisciplinary seminar was held for second-year resident doctors and surgeons of the surgical clinic of the Kyiv City Clinical Hospital N. 8 on the topic: "Skin Tumors: Surgeon's and Pathologist's Synergy".

 • Симультанна хірургія – науковий напрям кафедри хірургії та судинної хірургії

  Колектив кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика під керівництвом його завідувача, заслуженого лікаря України професора Сергія Саволюка активно розвиває значну кількості наукових напрямів, що реалізуються на клінічних базах кафедри.

 • Simultaneous surgery is a scientific direction of the Department of Surgery and Vascular Surgery

  Among the numerous scientific directions actively pursued by the collective of the Department of Surgery and Vascular Surgery at the Shupyk National Healthcare University of Ukraine under the leadership of its head – honored doctor of Ukraine, Doctor of Medicine, Professor Savoliuk S.I., a direction that stands out for its complexity and modern surgical technology is simultaneous (combined, hybrid) surgery of the abdominal cavity, retroperitoneal space, and pelvis, which is implemented at the clinical bases of the department.

 • Нова клінічна база кафедра хірургії та судинної хірургії

  Кафедра хірургії та судинної хірургії продовжує активну клінічну та науково-методичну роботу, розширює свої можливості, освоює нові клінічні бази. Наразі проводиться активна робота з підготовки підписання угоди про співпрацю між Національним університетом охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика та приватним багатопрофільним медичним центром "MEDHELSI".

 • The new clinical facility for the Department of Surgery and Vascular Surgery

  The Department of Surgery and Vascular Surgery continues its active clinical and scientific-methodical work, expanding its capabilities and exploring new clinical facilities. Currently, there is active preparation for the signing of a cooperation agreement between the Shupyk National Healthcare University of Ukraine and the private multidisciplinary medical center 'MEDHELSI.'

 • Традиції професорських обходів на клінічних базах кафедри хірургії та судинної хірургії

  Високі професійні стандарти підготовки фахівців та зростання молодих хірургів є головною умовою ефективної роботи хірургічних клінік, чого не можливо досягнути без тісної співпраці науково-педагогічних працівників кафедр хірургічного профілю та співробітників хірургічних відділень клінічних баз.

 • The traditions of professorial rounds at the clinical bases of the Department of Surgery and Vascular Surgery

  High professional standards in the training of specialists and the development of young surgeons are crucial for the effective operation of surgical clinics, a goal that cannot be achieved without the close integration of departments specializing in surgery and the staff of surgical departments in clinical settings.

 • «Програма швидкого відновлення в абдомінальній хірургії» на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  15 січня 2024 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри – професор Сергій Саволюк) розпочався перший у новому році цикл тематичного удосконалення – «Програма швидкого відновлення в абдомінальній хірургії».

 • “ Program of Enhanced Recovery In Abdominal Surgery” at the Department of Surgery and Vascular Surgery began

  On January 15, 2024, at the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine  (head of the department - Doctor of Medicine, Professor Savoliuk S.I.), the first thematic improvement cycle of the new year - "Enhanced Recovery Program in Abdominal Surgery" has begun.

 • Старт очної інтернатури на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  2 січня 2024 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика розпочалося навчання 17 лікарів-інтернів 2 року за спеціальністю «Хірургія».

 • Нові горизонти у клініці кафедри хірургії та судинної хірургії

  У жовтні 2023 року до навчання на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) приступив докторант – к. мед. н. В. Ткалич. Науковим консультантом призначено завідувача кафедри хірургії та судинної хірургії, заслуженого лікаря України, професора С. Саволюка.

 • Захист дисертації аспіранта кафедри хірургії та судинної хірургії

  25 грудня 2023 року в Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика відбувся захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії очного аспіранта кафедри хірургії та судинної хірургії 4-го року навчання А. Дембіцького на тему: «Тактика комплексного хірургічного лікування пацієнтів з хронічним захворюванням вен С6» (галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 222 Медицина), що виконана під науковим керівництвом завідувача кафедри хірургії та судинної хірургії, заслуженого лікаря України, професора С. Саволюка.

 • Актуальні питання хірургії воєнного стану.

  22 грудня 2023 року в ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України відбулася XVII щорічна науково-практична конференція (збори) військових хірургів та анестезіологів України: «Актуальні питання хірургії воєнного стану».

 • Клінічні конференції кафедри хірургії та судинної хірургії

  Співпраця кафедри хірургії та судинної хірургії (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) НУОЗ України імені П.Л. Шупика з хірургічними відділеннями основної клінічної бази КНП КМКЛ № 8 полягає не тільки у наданні значних обсягів ургентної та планової лікувально-діагностичної медичної допомоги цивільному населенню та пораненим ЗСУ, але й в організації та проведенні клінічних конференцій, що мають практично-орієнтоване спрямування та сприяють професійному вдосконаленню співробітників клініки.