Search

наука

 • Конференція з ментального здоров'я і COVID-19: запрошує Казахстан

  Національний Медичний університет імені С. Д. Асфендіярова запрошує представників НУОЗ України імені П. Л. Шупика взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Ментальне здоров'я і COVID-19» в рамках Університетських днів КазНМУ імені С. Д. Асфендіярова, приурочених до 30-річчя Незалежності Республіки Казахстан.

 • Диплом за кращу науково-дослідну роботу

  Національна академія медичних наук України нагородила групу наукових працівників інституту серцево-судинної хірургії, до яких входять співробітники кафедри хірургії серця та магістральних судин НУОЗ України імені П. Л. Шупика, дипломом за кращу науково-дослідну роботу, яка була виконана у 2019 році. Тема: «Розробити і вдосконалити диференційну діагностику та хірургічне лікування неміксомних пухлин серця».

 • Забезпечення освітнього процесу на кафедрі

  22.06.2021 року відбулось засідання кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, основним питанням якого було підбиття підсумків реалізації освітньої складової у діяльності кафедри за  І півріччя 2021 року.

 • Споживання великої кількості кофеїну може бути пов’язаним із ризиками розвитку глаукоми

  Щоденне вживання великої кількості кофеїну може збільшити ризики глаукоми більше, ніж у три рази, у людей, які мають генетичну схильність до високого внутрішньоочного тиску, відповідно до результатів міжнародного багатоцентрового дослідження, яке було очолюване Icahn School of Medicine на горі Синай.

 • Нова клінічна база кафедра хірургії та судинної хірургії

  На початку червня 2021 року була підписана угода про співпрацю між Національним університетом охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика та приватною багатопрофільною клінікою R+ Medical Network, що дозволило розширити перелік клінічних баз НУОЗ України імені П. Л. Шупика, зокрема розташуванням на базі стаціонарного відділення цього лікувального закладу кафедри хірургії та судинної хірургії з метою реалізації комплексної програми спільної навчальної, наукової та лікувальної діяльності.

 • New clinical base of the Department

  On June 2021, a cooperation agreement was signed between Shupyk National Healthcare University of Ukraine and private multidisciplinary clinic R + Medical Network, which allowed to expand the list of clinical bases of Shupyk National Healthcare University of Ukraine, in particular by locating the Department of Surgery and Vascular Surgery on the basis of the inpatient department of this medical institution (head of the Department — professor S. Savoliuk) in order to implement a comprehensive program of joint educational, scientific and medical activities.

 • Засідання Комітету з біоетики Ради Європи

  У Страсбурзі (Франція) відбулося чергове засідання Комітету з біоетики Ради Європи (РЄ). Зважаючи на пандемію Covid-19, країни-члени РЄ брали участь дистанційно.

 • Українська кардіохірургія відтепер в Киргизстані

  Команда Інституту серця МОЗ України на чолі з директором Інституту, завідуючим кафедрою кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій НУОЗ імені П. Л. Шупика, професором Борисом Тодуровим поділилась науковим і операційним досвідом з колегами у Бішкеку.

 • Ukrainian cardiac surgery is now in Kyrgyzstan

  The team of the Institute of the Heart of the Ministry of Health of Ukraine headed by the director of the Institute, head of the Department of Cardiac Surgery, X-ray endovascular and extracorporeal technologies Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Professor Borys Todurov shared scientific and operational experience with colleagues in Bishkek.

 • День здорового травлення присвятили ожирінню

  Понад 60 країн світу в один і той же день — 29 травня проводять заходи, присвячені Міжнародному дню здорового травлення.

 • Захист дисертаційних робіт

  У травні 2021 року відбувся офіційний захист дисертаційних робіт аспірантів кафедри ортопедії і травматології № 1 в режимі онлайн через карантинні заходи, пов’язані з несприятливою епідеміологічною ситуацією в Україні.

 • Участь кафедри в науково-практичній конференції

  28 травня 2021 року відбулася науково-практична конференція «Міждисциплінарні питання: сучасна діагностика та лікування» (м. Київ, Хол Чемпіонів в НСК Олімпійський).

 • Participation of the Department in the scientific-practical conference

  On May 28, 2021, the scientific-practical conference "Interdisciplinary issues: modern diagnostics and treatment" was held in Kyiv (Hall of Champions at the Olympic NSC).

 • Університет — у рейтингу «Nature Index»

  Нещодавно був опублікований щорічний показник ефективності інституційних досліджень за 2020 рік «Nature Index».

 • Презентація керівництва з роботи з компонентами крові

  27 травня в рамках ІІ Міжнародного конгресу з лабораторної медицини за участі працівників кафедри гематології і трансфузіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика проведено «Фахову школу з міжнародною участю «Прикладні питання діяльності суб’єктів системи крові та забезпечення трансфузіологічної допомоги».

 • На кафедрі терапії та ревматології відбувся захист дисертації у формі відкритої наукової дискусії

  На кафедрі терапії та ревматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика 18 травня 2021 року пройшло засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.047, яка провела захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина (спеціалізація «Внутрішні хвороби»), аспіранта очної форми навчання на тему: «Вивчення ефективності симптоматичних повільної дії Тетяни Сергіївни Цимбалюк протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз колінних суглобів та хребта з супутньою патологією»

 • На кафедрі — перші доктори філософії

  17 травня 2021 року в Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика відбулася важлива подія – на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії відбулися перші захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

 • First PhD at the Department of Anesthesiology and Intensive Care

  On May 17, 2021, an important event took place at the Department of Anesthesiology and Intensive Care of Shupyk National Healthcare University of Ukraine. It was the first defenses of dissertations for the PhD degree.

 • Поговорімо про Велику хартію Університетів

  Студенти, викладачі, молоді вчені Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика запрошуються до участі у віртуальній конференції, присвяченій відзначенню підписання Великої хартії Університетів-2020 (MCU 2020). Захід відбудеться 16 і 17 червня 2021 року.

 • Рекомендації про відкриту науку

  Цього року ЮНЕСКО готує публікацію документу «Рекомендації про відкриту науку».  У часописі Міжнародної асоціації університетів (IAU)  –IAU Horizons – цій темі присвячений цілий розділ «Демократизуючі знання: відкрита наука в «закритому світі».