Google search

 
 

24 травня 2024 року в Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика відбулася традиційна щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 5.0» (для молодих вчених).

Враховуючи загрозу ракетних обстрілів, конференція передбачала дистанційну участь молодих вчених (аспірантів, докторантів, клінічних ординаторів, інтернів, студентів) для висвітлення своїх наукових досягнень та практичних здобутків з різних напрямків в медицині.

Наукова програма секційних засідань була насичена та структурована за спеціальностями.

В секції - хірургія, невідкладна медична допомога, анестезіологія, інтенсивна терапія та військова медицина – кафедра хірургії та судинної хірургії представила 2-і доповіді своїх молодих вчених – аспіранта 3-го року очної денної форми навчання Є. Кругляка та інтерна 2-го року навчання К. Трушика, в яких були висвітлені результати наукових досліджень, що виконуються на кафедрі під науковим керівництвом завідувача кафедри, заслуженого лікаря України, професора С. Саволюка.

Аспірант 3-го року навчання кафедри хірургії та судинної хірургії Євген Кругляк виступив з доповіддю: «Місце симультанних лапароскопічних втручань та їх вплив на розвиток втоми хірурга». Окрім того, що матеріали висвітлені в доповіді є частиною дисертаційних досліджень аспіранта, що знаходиться на фінальній стадії виконання, сама робота представляє один з основних напрямків роботи кафедри хірургії та судинної хірургії – лапароскопічна абдомінальна хірургія.

Інтерн 2-го року навчання кафедри хірургії та судинної хірургії Карен Трушик представив результати наукової роботи в доповіді – «Сучасні можливості та перспективи хірургічної профілактики та лікування синдрому фантомного болю», що також відображає один з основних напрямків кафедральної роботи – пошук оптимальних технік виконання ампутацій кінцівок за умови первинної госпіталізації чи на етапах надання медичної допомоги при бойовій травмі, спрямованих на мінімізацію умов та факторів, що спричинюють фантомний біль, що має значний медико-соціальний аспект в комплексній реабілітаційній програмі.

Доповіді викликали жвавий інтерес та дискусію в слухачів конференції. Конференція молодих вчених Національного університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, що вже є традиційною, не дивлячись на складні умови війни, продовжує вражати великою кількістю, високою якістю та спектром науково-практичних здобутків її учасників.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також