Search

конференція

 • Нові можливості лікування людей з ожирінням

  Проблемі лікування ожиріння була присвячена міжнародна конференція, що відбулась минулого тижня, організована Українською діабетологічною асоціацією, на якій під головуванням завідувача кафедри діабетології Інституту сімейної медицини Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика чл.-кор. НАМН України Бориса Маньковського, було розглянуто сучасні можливості терапії у мультидисциплінарному аспекті.

 • Запрошуємо на «Дні аритмології в Києві»

  Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у XIII щорічній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Дні аритмології в Києві», яка відбудеться 18-19 листопада 2021 року.

 • Підсумки «Молодіжної анестезіологічної конференції «Тріщинські читання» (МАК-VI)

  Організація Молодіжної конференції в освітньому просторі України стає не просто цікавою ініціативою, а й необхідним кроком у житті української медичної спільноти. Молодіжна конференція сприяє професійному розвитку лікарів-інтернів та лікарів-початківців, що особливо актуально в сучасних умовах пандемії COVID-19.

 • RESULTS OF THE "YOUNG ANESTHESIOLOGISTS CONFERENCE "TRISCHYNSKYI READINGS" (MAC-VI)

  Organizing a youth conference in the educational space of Ukraine is becoming not just an interesting initiative, but also a necessary step in the life of Ukrainian medical community. The youth conference promotes the professional development of interns and novice doctors, which is especially important in the current conditions of the COVID-19 pandemic.

 • Рефракційний пленер 21

  28-30 жовтня 2021 року кафедра офтальмології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика спільно з ГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України» провели науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Рефракційний пленер21», яка проходила у Міжнародному конгрес-центрі, Український дім, м. Київ, Хрещатик 2.

 • «REFRACTION PLENARY`21»

  On October 28-30, 2021, the Department of Ophthalmology of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine together with the GO "Association of Pediatric Ophthalmologists and Optometrists of Ukraine" held a scientific-practical conference with international participation «Refractive Plein Air` 21”, which was held at the International Congress Center, Ukrainian House, Kyiv, Khreschatyk 2.

 • Застосування внутрішньовенного лідокаїну в анестезіології, інтенсивній терапії та реанімації

  28 жовтня 2021 року відбулась локальна конференція Асоціації анестезіологів м. Києва, яка була присвячена актуальним питанням застосування внутрішньовенного лідокаїну в практиці анестезіолога та лікаря інтенсивної терапії. Організаторами конференції виступили Асоціація анестезіологів м. Києва і кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

 • The use of intravenous lidocaine in anesthesiology, intensive care and resuscitation.

  On October 28, 2021, a local conference of the Association of Anesthesiologists of Kyiv was held, which was devoted to topical issues of intravenous lidocaine use in the practice of anesthesiology and intensive care. The conference was organized by the Association of Anesthesiologists of Kyiv and the Department of Pediatric Anesthesiology and Intensive Care of Shupyk National Healthcare University of Ukraine.

 • Стаття співробітників кафедри ортопедичної стоматології надрукована в журналі Heliyon

  За участі науково-педагогічних працівників Інституту стоматології НУОЗ України імені П.Л. Шупика - директора Інституту  професора Олени Дорошенко,  професора кафедри ортопедичної стоматології Павла Леоненка та аспіранта кафедри ортопедичної стоматології Юлії Кокоєвої видана нова наукова стаття  «A survey and optical microscopy in pilot comparative analysis of generic and original nimesulide granule». Heliyon. 2021;7(7): e07490. doi:10.1016/ j.heliyon.2021.e07490.

 • Участь у міжнародній конференції для лікарів Киргизстану

  29 жовтня завідувач кафедри функціональної діагностики професор Олег Жарінов у дистанційному режимі взяв участь у міжнародній конференції для лікарів Киргизстану, яка щороку проводиться з нагоди Всесвітнього дня серця. Організатором конференції є Національний інститут кардіології і терапії імені академіка Міррахімова.

 • Інтерни кафедри акушерства, гінекології та медицини плода вибороли ІІ місце серед молодих вчених

  Наші лікарі-інтерни ІІ року навчання Юлія Лахно, Дарія Андреішина та Каріна Дерба представили свою наукову роботу з профілактичних можливостей травматизму в пологах на Міжнародній медичній конференції молодих вчених, яка проходила 26-28 жовтня на базі Медичного інституту Сумського державного університету та вибороли ІІ місце. Мова Конференції англійська.

 • Відбудеться VII щорічна науково-освітня конференція «Актуальні питання кардіології і кардіохірургії»

  Інститут серця МОЗ України і Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика запрошують взяти участь у VII щорічній науково-освітній конференції «Актуальні питання кардіології і кардіохірургії».

 • 34 Європейський конгрес ядерної медицини (EANM-2021)

  Під час всесвітнього карантину онлайн конференції та конгреси здобули абсолютно новий рівень значущості для професійного спілкування та обміну знаннями. Все більша кількість конференцій прагне проводити свої заходи у «гібридному» режимі, що, безумовно, підвищує рівень сприйняття інформації учасниками.

 • Міжнародна конференція з електрокардіології

  22 жовтня завідувач кафедри функціональної діагностики професор Олег Жарінов взяв участь в онлайн-конференції «Від діагностики до клінічних стратегій», організованій кафедрою променевої діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького – суміжною за спеціальністю.

 • INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTROCARDIOLOGY

  On October, 22 Head of the Department of Functional Diagnostics Professor Oleg Zharinov participated in the online conference “From diagnosis to therapeutic strategies” organized by Radiology Department of Danylo Halytsky Lviv National Medical University.

 • Основи нутрициології вагітних і харчування дітей різних вікових груп

  16 жовтня 2021 року відбулася онлайн науково-практична конференція «Основи нутрициології вагітних і харчування дітей різних вікових груп» організована Асоціацією дієтологів України.

 • Секція онкогінекології на XIV з’їзд онкологів та радіологів України

  З 30 вересня по 02 жовтня 2021 року у Києві пройшла головна подія професійної онкологічної спільноти України – XIV з’їзд онкологів та радіологів України.

 • Section of Oncogynecology for the XIV Congress of Oncologists and Radiologists of Ukraine

  From September 30 to October 2, 2021, the main event of the professional oncological community of Ukraine - the XIV Congress of Oncologists and Radiologists of Ukraine - took place in Kyiv.

 • Всесвітній день гінекологічної онкології (GO_day)

  Осінь – пора ряду заходів, що сприяють вдосконаленню медичної допомоги онкогінекологічним хворим.

 • World Gynecological Oncology Day (GO_day)

  Autumn is the time of a number of activities that contribute to the improvement of medical care for cancer patients.