Google search

В.о. завідувача кафедри мовної підготовки та гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент

1999 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка; спеціальність – класичні мови (латинська і давньогрецька) та українська мова і література.

Кандидатську дисертацію за темою «Етикетна латиномовна поезія в українській літературі XVI–XVIII ст.» захистила 2005 р. У 2009–2012 рр. пройшла докторантуру Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

З 1999 р. – викладач кафедри латинської мови в Національному медичному університеті (НМУ) імені О.О. Богомольця та в Українському медичному ліцеї НМУ. Упродовж 2007–2012 рр. працювала у відділі міжнародних зв’язків НМУ, відповідала за забезпечення англомовного навчального процесу.

З 2015 р. – доцент кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського медичного університету. У 2015–2020 рр. – керівник відділу розвитку та інновацій цього ж закладу.

Співавтор підручника «Латинська мова. Підручник для медичних ліцеїв» (2013), посібника для студентів вищих медичних навчальних закладів «Латиномовна медична термінологія» (2014); «Збірника тестів з латинської мови та медичної термінології» (2015).

2019 р. – член робочої групи МОН із розробки державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти (на запрошення МОН); співавтор чинного документу «Концептуальні засади щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти».

Співавтор освітньої програми з навчальної дисципліни «Латинська мова» для учнів 9–11 класів закладів загальної середньої освіти (2021). Автор навчальних програм факультативних курсів НУШ «Латинська мова та основи європейської культури» для учнів 5-6 класів і «Латинська мова та основи наукової термінології» для учнів 7-9 класів медичної гімназії (2022).

Нагороджена подякою від Київського міського голови Віталія Кличка за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток медичної освіти та високий професіоналізм (2018 р.).

 

Сфера наукових інтересів: дослідження, публікація та переклад з латинської мови неолатинських творів українських авторів. У 2009 р. стала співзасновником інтернет-проекту «Медієвіст», присвяченого вивченню давньої української літератури. У співавторстві з Костянтином Балашовим видані: книга «Давня література: з полону стереотипів» з української неолатиністики (2012); підручник з латинської мови для медичних ліцеїв (2015); монографія за темою докторської дисертації «Українська латиномовна література. Загальний огляд» (2013).

Автор українського перекладу латиномовних віршів у збірці Анни Елізи Радке «Laudes Ucrainae» (2023).