Google search

Головною метою навчально-методичної діяльності кафедри мовної підготовки та гуманітарних дисциплін є оптимізація та інтенсифікація навчального процесу, дослідження сучасних концепцій навчання іноземних мов.

Викладачі кафедри працюють над питанням удосконалення методики викладання іноземних мов, займаються відбором та розширенням словникового запасу з урахуванням різних медичних спеціальностей, ведуть пошук та відбір медичної термінології та граматичних структур з оригінальної наукової літератури. Використовують сучасні методики, прийоми, засоби презентації, подачі матеріалу, активізації лексико-граматичного матеріалу, що дає змогу скоротити термін формування умінь та навичок володіння іноземною мовою.

На сьогодні кафедра мовної підготовки та гуманітарних дисциплін проводить цикли тематичного удосконалення для професорсько-викладацького складу університету, готує аспірантів до складання фінального заліку та займається підготовкою магістрів. Приймає вступні іспити до аспірантури та магістратури з англійської, французької, німецької, української (для іноземців) мов у слухачів університету та інших ЗВО України.

У 2017 року було впроваджено цикл тематичного удосконалення «Іноземна (англійська) мова для професорсько-викладацького складу. LECTURERS’ ADVANCED TRAINING». По закінченню циклу слухачі отримують посвідчення встановленого зразка, яке дає право викладати англійською мовою іноземним слухачам в НУОЗ України імені П.Л. Шупика. З 2023 року назву циклу було змінено на «ADVANCED COURSE FOR MEDICAL PROFESSIONALS».

З 2018 року проводиться цикл ТУ Pearson Test of English General» (PTE General), метою якого є підготовка до складання PTE General (Pearson Test of English General) – міжнародного іспиту із загальної англійської, призначеного для оцінки рівня володіння англійською мовою. PTE General складається з двох частин: письмової (аудiювання, письмо i читання) та усної. Екзаменацiйнi роботи учасників тестування перевіряють кваліфіковані екзаменатори у Великій Британії. Усний тест проводять сертифiкованi екзаменатори у місцевих центрах тестування, i його результати також надсилають у Велику Британію для перевірки. Міжнародний мовний сертифікат PTE General є безстроковим і відкриває шлях до навчання в авторитетних закладах Європи та престижної роботи в Україні та закордоном, а також вільного спілкування з іноземцями.

У 2020 року було створено цикл «Практичний курс української мови для іноземців» тривалістю 156 годин з метою формування необхідних мовленнєвих навичок та вмінь спілкуватися на професійному та побутовому рівні.

З 2022 року проводиться цикл ТУ з воєнно-медичної тематики «Tactical Medicine Essentials. Basic Military English». Цикл розрахований на науково-педагогічних працівників НУОЗ України імені П. Л. Шупика та інших ЗВО України, а також фахівців медичного та фармацевтичного профілю. Цикл зорієнтований на поглиблення знань, розвиток навичок і вмінь необхідних у ситуаціях професійного спілкування в період військового часу. Мета циклу – досягнення науково-педагогічними та медичними працівниками такого рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечуватиме необхідну для фахівця комунікативну спроможність в умовах військового стану.