Google search

Протягом свого існування в межах міжнародної діяльності співробітники кафедри ведуть мовну (українська, російська, англійська) підготовку іноземних громадян з різних країн світу (Іран, Лівія, Китай, Пакистан, Грузія, Сирія та ін.), які приїжджають на навчання на медичні кафедри академії. Так з 2020 року було впроваджено цикл «Практичний курс української мови для іноземців» тривалістю 156 годин з метою формування необхідних мовленнєвих навичок та вмінь спілкуватися на професійному та побутовому рівні.

З 2017 року за ініціативи проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами професора ГУЛЬЧІЙ О. П. та підтримки ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика кафедра проводить цикл з поглибленого вивчення англійської мови «ADVANCED COURSE FOR MEDICAL PROFESSIONALS» (до 2022 року – «Lecturers’ Advanced Training»), викладачам нашої академії на рівні Advanced з можливістю отримання внутрішнього сертифікату. Цей документ дає можливість нашим викладачам навчати англійською мовою іноземних студентів ключових медичних спеціальностей. Для забезпечення навчального процесу задіяно висококваліфікованих викладачів кафедри, зокрема Саєнко Л. О, яка має блискуче знання саме мовних реалій та багаторічний досвід навчання мовленнєвих навичок із найсучаснішої англійської мови та викладання медичної англійської мови.

З 2018 року в межах участі у Міжнародному освітньому проекті, створеному НУОЗ України ім. П.Л. Шупика спільно з міжнародним освітньо-методичним центром Dinternal Education та міжнародним екзаменаційним центром ILAC (International Language Assessment Centre), викладачі займаються підготовкою до міжнародного іспиту PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL. Для цього було створено цикл ТУ Pearson Test of English General» (PTE General), метою якого є підготовка до складання PTE General (Pearson Test of English General) – міжнародного іспиту із загальної англійської, призначеного для оцінки рівня володіння англійською мовою. Міжнародний мовний сертифікат PTE General є безстроковим і відкриває шлях до навчання в авторитетних закладах Європи та престижної роботи в Україні та закордоном, а також вільного спілкування з іноземцями. В межах проекту викладачі кафедри беруть участь в онлайн-тренінгах від “Dinternal Education”, які зокрема стосуються ефективної організації комунікативних видів роботи при навчанні англійської дорослих слухачів, оволодіння практичними прийомами та педагогічними техніками навчання англійської мови, тощо.

Зараз на кафедрі працює англомовний клуб «CПІЛКУЙСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ!» (English Speaking Club), де всі бажаючі науково-педагогічні працівники та співробітники Університету можуть вдосконалити навички з усного мовлення. Суттєвою відмінністю є залучення кафедрою медичних та фармацевтичних науково-педагогічних працівників, які володіють англійською на високому рівні, до проведення засідань клубу, оскільки їх здобутки з оволодіння іноземною мовою є яскравим прикладом для учасників клубу повірити в себе. За ініціативи викладачів кафедри до роботи в клубі запрошуються носії англійської мови з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Засідання клубу, які проводяться на регулярній основі, демонструють щиру зацікавленість слухачів в розвитку мовленнєвих вмінь та навичок з актуальної тематики.

Кафедра бере участь у роботі постійно діючої комісії вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика з міжнародних зв’язків.

Активна участь носіїв англійської мови є традиційною для навчального процесу кафедри. Так, на заняття слухачів циклу «ADVANCED COURSE FOR MEDICAL PROFESSIONALS» запрошуються викладачі сучасної англійської мови міжнародного рівня Clive Simpson та Alan Tailor.