Google search

Кафедра іноземних мов

(1999–2005 рр. — підрозділ у складі кафедри гуманітарних дисциплін)

1962–1983 рр.  — завідувач В. О. Зінкевич

1983–2005 рр. — завідувач Т. І. Усова

з 2005 р.  — завідувач доцент Л. Ю. Лічман

В 1962 році за завданням МОЗ колишнього СРСР з метою підготовки лікарів та викладачів медичних дисциплін для роботи за кордоном була створена кафедра іноземних мов. Засновник кафедри — Зінкевич В. О., учасник Великої Вітчизняної війни.

З 1983 до 1999 року кафедру очолювала старший викладач Усова Т. І., відмінник охорони здоров’я України.

                                 

Зінкевич Валентина Афанасіївна                 Усова Тетяна Іванівна 

На кафедрі плідно працював великий колектив викладачів — старші викладачі Лахтіонова Л. Ф. (англійська мова), Мальцева С. А. (французька мова), Билицька Л. М. (французька та німецька мови), Матешко С. М. (англійська мова), Кучинська Т. Ю. (англійська мова), Сергійчук Н. М. (російська мова для іноземців), викладачі Кравченко Р. І. (англійська мова), Бродська Н. Ю. (іспанська мова).

У 1999 році кафедра іноземних мов увійшла до складу кафедри гуманітарних дисциплін як підрозділ іноземних мов.

У 2005 році підрозділ іноземних мов знову отримав статус кафедри.

 

Місія кафедри – сприяння успішності університету в сфері формування іншомовної компетентності медичних фахівців у системі післядипломної освіти.

Викладачі кафедри іноземних мов працюють над проблемою удосконалення методики викладання іноземних мов, займаються відбором та розширенням словникового запасу з урахуванням різних медичних спеціальностей.

У навчанні використовуються сучасні методики викладання, засоби презентації матеріалу, активізації лексико-граматичного матеріалу, що дає змогу скоротити термін формування умінь та навичок володіння іноземною мовою. Завдяки зворотному зв’язку кафедра має цінні матеріали та медичну документацію з різних фахів, які оптимально спрямовують навчальний процес та профільне навчання.

Викладачі кафедри проводять підготовку магістрів та докторів філософії (PhD), приймають вступні іспити до магістратури та аспірантури, забезпечують проведення циклів тематичного удосконалення для науково-педагогічних працівників Університету.

З 2017 року за сприяння проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва професора Гульчій О. П. кафедрою впроваджено цикл тематичного удосконалення «Lecturers’ Advanced Training. Курс поглибленого вивчення англійської мови». По закінченню циклу слухачі отримають посвідчення встановленого зразка, яке дає право викладати англійською мовою іноземним слухачам в НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Також кафедра бере участь у роботі постійно діючої комісії вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика з міжнародних зв’язків на чолі з проректором з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами професором Гульчій О. П. Зокрема, рішенням комісії було запроваджено англомовний клуб (Speaking Club) з метою формування та розвитку комунікативних навичок слухачів нашого університету.

Наукова робота кафедри іноземних мов спрямована на оптимізацію та інтенсифікацію навчального процесу, дослідження сучасних концепцій навчання іноземних мов, пошук і відбір медичної термінології та граматичних структур з оригінальної медичної наукової літератури. За цими напрямками систематично публікуються наукові статті.

Кафедра бере активну участь в громадській діяльності університету, зокрема в наукових, науково-практичних семінарах, конференціях, конгресах національного та міжнародного рівня. Систематично та своєчасно висвітлює роботу кафедри на сайті університету.