Google search

Кочуєва Марина Миколаевна народилась в Ярославської області у 1957 р. У 1974 р. вступила до Ярославського медичного інституту, який закінчила з відзнакою у 1980 р. Інтернатура за фахом «​​терапія». Закінчила клінічну ординатуру за фахом «​​терапія» у 1992 р. З

1981 по 1999 р. (19 років) працювала лікарем терапевтом, переважно у стаціонарі. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію – «Інфаркт міокарда в осіб молодого віку» (спец. «Кардіологія»). З 1999 р. працювала в Харківської медичної академії післядипломної освіти на кафедрі терапії та нефрології (асистентом, доцентом, професором). У 2008 р. захистила докторську дисертацію – «Гемодинамічні та імунологічні аспекти діастолічної серцевої недостатності різного генезу та методи її корекції» (спец. «Кардіологія»). Вчене звання професора присвоєно 20.01.2011. З 2016 по 2021 рр. - завідувачка кафедри пульмонології, фтизіатрії та сімейної медицини ХМАПО.

Друга повна вища освіта (УІПА, 2010 р.) – магістр, спеціальність «Управління навчальним закладом».

Науковий керівник 9 дисертантів (захищено одну докторську дисертацію та 8 кандидатських).

Автор 343 наукових праць (9 – у SCOPUS), 3 монографій, 19 посібників, 17 патентів.

Сертифікована за спеціальностями «Терапія», «Кардіологія», «Нефрологія», «Пульмонологія», «Сімейна медицина». Лікар вищої категорії за фахом «терапія».