Google search

Народився 10.01.1964 р. в м. Києві, член-корреспондент НАМН України, обраний за спеціальністю «діабетологія» 13.09.2010 р., доктор медичних наук (1997 р.), професор (2006 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.), завідувач кафедри діабетології НУОЗ України імені П. Л. Шупика (з 2009 р. по теперішній час).

Наукові інтереси Б.М. Маньковського пов'язані з вивченням механізмів розвитку і розробкою методів лікування ускладнень цукрового діабету, таких як діабетична нейропатія, гострі і хронічні порушення церебрального кровообігу. У результаті цих досліджень були встановлені нові механізми розвитку порушень церебрального кровообігу у хворих на цукровий діабет. Отримані нові дані щодо розповсюдженості діабетичної нейропатії та запропонована нова схема лікування хворих на цукровий діабет, ускладнений нейропатією. Вивчені клінічні прояви та механізми формування когнітивних уражень та депресивних розладів у хворих на цукровий діабет. Великий цикл наукових робіт виконаний Б.М. Маньковським з вивчення взаємозв'язку між цукровим діабетом і артеріальною гіпертензією, а також іншими проявами метаболічного синдрому. Знайдено взаємозв’язок між показниками чутливості тканин до інсуліну та рівнем артеріального тиску, порушеннями ліпідного обміну.  Протягом багатьох років займається вивченням механізмів розвитку цукрового діабету 1 типу на ранніх доклінічних стадіях. Описані порушення зі сторони імунологічного фенотипу лімфоцитів, а також співвідношення про- та антизапальних цитокинів при формуванні цукрового діабету 1 типу.

Приймає активну участь у роботі міжнародних наукових колективів щодо вивчення різних аспектів розвитку ускладнень цукрового діабету. Отримав значний науковий грант від Європейської фундації з вивчення цукрового діабету для виконання циклу робіт з вивчення взаємозв’язку між станом когнітивної функції, структурних змін головного мозку та церебральної гемодинаміки у хворих на цукровий діабет 2 типу.

Автор більш  ніж 640 наукових праць, у тому числі більш, ніж 200 за кордоном, 10 монографій, з яких 2 опубліковані за кордоном (Канада, Сполучені Штати Америки).

Підготував 5 докторів та 14 кандидатів медичних наук.

Був обраний до Президії Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету, членом Президії робочої групи з вивчення діабетичної нейропатії Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету (Neurodiab). Неодноразово запрошувався до Програмного Комітету щорічного Конгресу Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету, запрошувався до головування на засіданнях, приймав участь з лекціями та науковими доповідями у роботі міжнародних наукових форумів у галузі діабетології. Постійно приймає участь у якості лектора у міжнародних освітянських програмах Всесвітньої федерації цукрового діабету, Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету. Протягом багатьох років є організатором Освітянського Курсу Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету в Україні.

Голова Правління Української діабетологічної асоціації, член Президії Української асоціації ендокринологів, експерт Державного Експертного Центру МОЗ України.

Головний редактор журналу «Діабет, ожиріння, метаболічний синдром». Член редакційної колегії науково-медичних журналів «Journal of Diabetes Science and Technology” (США),      «International Journal of Biomedicine» (США) «Ендокринологія», «Проблеми ендокринної патології», «Міжнародний ендокринологічний журнал» та інші.

Запрошується до рецензування наукових статей в найвідоміших медичних журналах світу таких, як British Medical Journal, Diabetes Care, Diabetes, Diabetic Medicine, Journal of Neurological Sciences та багатьох інших.

У 2023 отримав премію ім. В. П. Комісаренка НАН України за монографію «Діабетична нейропатія від голови до кінчиків пальців»

Отримано міжнародну відзнаку: 

Маньковський Б.М. Aword for international collaboration.Дата нагородження 24.11.2017. Організація: The Croatian society diabetes and metabolic disorders of the Croatian medical association.