Search

 
 

Охорона здоров’я України за рік пандемії випробувала свою систему у повній мірі, кожен медичний фахівець відчув особливу необхідність своєї праці та уся медична галузь побачила свої можливості.

Шановні колеги, запрошуємо Вас до участі у ХІІ науково-практичній онлайн-конференції з міжнародною участю «Дні аритмології в Києві» 19 - 20 листопада 2020 року.

Шановні колеги, що отримали путівки на кафедру дерматовенерології на цикли:

Наказ НМАПО імені П.Л. Шупика від 30.10.2020 р. №4214 Про організацію проведення звітування за результатами виконання наукової, науково-техгічної, інноваційної діяльності та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у 2020 році.

Друзі, у нас прекрасні новини! Київські дерматологічні Дні 2020 virtual підтримує МОЗ України! Слідкуйте за інформацією про конференцію за посиланням https://fb.me/e/1IeCj76Q3

Шановні колеги! З 09.11.2020 р. по 23.11.2020 р. кафедрою гастроентерології, дієтології і ендоскопії буде проводитись цикл ТУ «Актуальні питання гастроентерології». Навчання буде проводитись в дистанційному режимі.

28 - 30 жовтня 2020 р. відбудеться науково-практична конференція «Інноваційні технології в ревматології: основні напрямки імплементації». Кафедра терапії та ревматології братиме активну участь у заході.

Для  приведення у відповідність профілів науково-педагогічних працівників у реєстрації у єдиному, міжнародному реєстрі ORCID вчених Академії, Наукова бібліотека пропонує інтерактивні консультації за допомогою комунікативної системи ZOOM. Захід буде повторюватись  27, 28, 29 жовтня та 3, 4, 5 листопада 2020 включно з 14.30-15.00.

26 жовтня - 9 листопада 2020 р. на кафедрі терапії та ревматології НМАПО імені П.Л. Шупика відбудеться новий цикл ТУ «Актуальні питання терапії».

Шановні колеги,
запрошуємо Вас до участі у VI українсько-литовській науково-практичній конференції «Актуальні питання кардіології і кардіохірургії».