Search

 
 

У відповідності до рекомендацій експертів Європейської Ради з анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії Європейського союзу медичних фахівців (UEMS) керівні принципи підготовки фахівців з анестезіології повинні бути уніфікованими для всіх країн-членів Європейського Союзу та містити основні критерії та програми для адекватної підготовки лікаря-анестезіолога.

7 вересня 2022 року на кафедрі ортопедії і травматології №1 відбувся міжкафедральний фаховий семінар присвячений розгляду та попередній експертизі дисертаційної роботи аспіранта кафедри ортопедії і травматології №1 Олексія Оліфіренко на тему: «Використання регенеративних технологій в лікуванні остеоартриту» з метою присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (14.01.21– травматологія та ортопедія»).

Аспірантка кафедри загальної та невідкладної хірургії лікар-хірург Анастасія Ігнатьєва на початку березня 2022 року заснувала благодійний проєкт «Обличчя українця» з виконанням безкоштовних реконструктивних пластичних операцій жертвам війни, отримавши поранення під час бойових дій.

1 вересня 2022 року ми відзначаємо 30 річницю від дня створення кафедри ендокринології Національного університету здоров’я України імені П.Л. Шупика. Кафедра ендокринології  створена  у 1992 р. на базі ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України».

Комісія з питань етики – незалежний орган, що діє при НУОЗ України імені П. Л. Шупика, в якій проводяться науково-дослідні роботи з клінічних досліджень, до якої входять медичні/наукові спеціалісти, фахівці гуманітарних спеціальностей та представники громадськості, які здійснюють експертизу дотримання прав, безпеки, благополуччя суб'єктів дослідження, що залучаються до клінічних досліджень.

10 серпня 2022 року відбулось засідання Міжвідомчої робочої групи з питань валідації елімінації передачі від матері до дитини ВІЛ-інфекції та сифілісу, затвердженої наказом МОЗ України від 19 серпня 2019 року № 1829, в якому взяла участь професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології професор Надія Жилка.

16 серпня 2022 року на базі Інституту раку МОЗ України в м. Києві відбулася Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Сучасні досягнення ядерної медицини».

9 серпня 2022 року Національною службою здоров’я України проведено установчі збори з робочими групами позаштатних експертів НСЗУ в рамках розробки проєкту Програми медичних гарантій на 2023 рік для реалізації у цей непростий для держави час, підтримуючи стале функціонування закладів охорони здоров’я та забезпечуючи медичною допомогою громадян нашої країни. 

Незважаючи на період відпусток, вчені продовжують роботу над розробкою стандартів «Сифіліс».

За організації колективу кафедри кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика, як завжди у суботу, 16.07.2022 об 11.00 відбувся  Консиліум спеціалістів коморбідних станів.  Всі теми для доповідей були запропоновані практикуючими лікарями.

Для більше ніж 4000 лікарів субота 30 липня почалася кавою та он-лайн навчанням на Консиліумі фахівців при коморбідних станах, що організувала кафедра кардіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

23 липня завершився, вже добре відомий медичній спільноті, Консиліум фахівців з коморбідних станів, організований співробітниками кафедри кардіології НУОЗ  України імені П. Л. Шупика.