Search

 
 

20-23 вересня 2022 р. відбувся XXIII Національний конгрес кардіологів України.

Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки 19–20 вересня, під керуванням завідувача кафедри д. мед. н. Павла Короля, провела черговий дводенний майстер-клас із актуальної тематики «Дотримання правил радіаційної безпеки в умовах військового стану», розрахований на 16 годин.

Незважаючи на воєнний стан в Україні, 20 вересня 2022 року українські онкогінекологи долучилися до проведення Всесвітнього дня гінекологічної онкології – GO day, що започаткований Європейським товариством гінекологічних онкологів (ESGO) та Європейською мережею груп по захисту інтересів пацієнток (ENGAGE) у 2019 році.

Незважаючи на складні умови в Україні через активні воєнні дії, епідемію коронавірусної хвороби COVID–19, введення нових змін до роботи атестаційних комісій МОЗ України, не знижується попит лікарів на цикли підвищення кваліфікації з актуальних проблем превентивної медицини на кафедрі громадського здоров’я НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

На кафедрі загальної та невідкладної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика вийшов навчально-методичний посібник «Післяін’єкційні гнійно-запальні захворювання».

З 16 по 20 вересня 2022 року в Мілані пройшов 40-й ювілейний Конгрес Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів (THE EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS, ESCRS).

Журнал «Репродуктивне здоровя жінки», був оцінений Консультативною радою з вибору контенту (CSAB) для включення до міжнародної наукометричної бази SCOPUS

24 вересня 2022 кафедра неонатології НУОЗ України імені П.Л. Шупика провела Фахову школу «Особливості ураження ЦНС у новонароджених: діагностика, клініка, рання реабілітація».

На кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії, з метою визначення рівня теоретичних знань, у середині вересня проведено залік з тем «Фізика для анестезіолога» та «Огляд пацієнта у передопераційному періоді. Премедикація».

14-16 вересня кафедра терапії і геріатрії (зав. кафедри проф. Андрій Дорофєєв) провела І Національну школу терапевтів України з міжнародною участю у форматі on-line.

19 вересня 2022 року відбулась зустріч адміністрації Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика із здобувачами вищої освіти першого року навчання 2022 року вступу.

Освітній процес на кафедрі анестезіолоії та інтенсивної терапії було переформатовано згідно з новою програмою підготовки лікарів-інтернів затвердженої МОЗ України.