Google search

 
 

З 16 по 19 травня 2024 року Асоціація лікарів невідкладної допомоги Туреччини (EPAT),  організувала в м. Анталія (Туреччина) проведення 20-го Національного конгресу з медицини невідкладних станів, 11-го Міжконтинентального конгресу з медицини невідкладних станів, 11-го Міжнародного конгресу з інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів.

Шановні колеги! Повідомляємо Вам, що 31 травня 2024 року кафедрою медицини невідкладних станів Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика було проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання медицини невідкладних станів», що  проходила під егідою Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (провайдер БПР №1065).

Індивідуальний план наукової роботи є обов'язковим до виконання здобувачем вищої освіти і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи. Задля забезпечення належного контролю за виконанням індивідуального плану роботи, аспіранти двічі на рік доповідають про його виконання на засіданні кафедри, на якій здійснюється підготовка аспіранта. Наприкінці навчального року результати атестації затверджуються на засіданні вченої ради факультету.

Стоматологічний факультет Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика співпрацює з різними регіонами України щодо безперервного професійного розвитку та післядипломної освіти лікарів-стоматологів.

На кафедрі сімейної медицини та АПД за запитом лікарів успішно і на високому професійному рівні проводяться цикли тематичного удосконалення «ЕКГ-діагностика в загальноклінічній практиці».

В Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика лікарі-стоматологи мають можливість отримувати новий фах – пародонтологія на циклах спеціалізації «Пародонтологія».

Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика поводить підготовку здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні, а саме докторів філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія», галузь знань «Охорона здоров’я».

Чергова щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 5.0» відбулася 24 травня 2024 року в НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

З 20 травня по 3 червня 2024 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика (завідувач кафедри –професор C. Саволюк) триває цикл тематичного удосконалення «Інноваційні технології в плановій та невідкладній хірургії».

Співробітники кафедри інфекційних хвороб Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика Валентина Бойко, Ганна Бацюра та Любов Коцюбайло спільно з  експертами Reach-95 (Path) та Центром громадського здоров'я МОЗ України завершили курс тематичного удосконалення «Послуги з тестування на ВІЛ-інфекцію та супровід осіб із ВІЛ або підозрою на ВІЛ» (очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання) для лікарів різних спеціальностей з Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.

НУОЗ України імені П.Л. Шупика висловлює щиру подяку Королівському Університету Белфасту (The Oueen`s University of Belfast) за комп’ютерну  техніку, отриману 29 травня як гуманітарну допомогу для подолання освітніх втрат, що пов’язані з війною.

23-24 травня 2024 на базі Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС України НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС України, The Royal College of Pathologists, UK, Комунальне некомерційне підприємство «Oбласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ», Міжрегіональна Академія Управління Персоналом провели ІІ щорічну міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасна морфологія - виклики та досягнення», що пройшла у змішаному форматі.

Читайте також