Google search

 
 

Колектив Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика подовжує працювати у дистанційному форматі в умовах воєнного стану. У період з 21 по 27 березня 2022 року Університет здійснював діяльність за всіма напрямами роботи: освітнім, науковим, клінічним та організаційним.

У даний період продовжувалось навчання слухачів на 63 довготривалих циклах спеціалізації та стажування. Найбільша кількість циклів спеціалізації проводилась на кафедрах терапевтичного (15 циклів) та хірургічного (13 циклів) факультетів. На особливу увагу заслуговують нові цикли спеціалізації, які почалися з 21.03 за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» – 40 слухачів на кафедрі управління охороною здоров’я та публічного адміністрування; з 22.03 – «Фізична та реабілітаційна медицина» – 32 слухача на кафедрі фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини. На усіх навчальних циклах проміжні заліки проводяться дистанційно, практичні навички – із використанням спеціальних відеодемонстраційних матеріалів.

За тиждень проведено 41 цикл тематичного удосконалення відповідно до навчально-виробничого плану, перенесено на більш пізні строки 9 циклів на травень - червень 2022 р. Серед найбільш своєчасних циклів слід відзначити наступні: «Актуальні питання акушерства та гінекології в умовах воєнного часу» – 21-27.03 – 20 лікарів на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології; «Організація надання хірургічної допомоги під час бойових дій» – 21-27.03 – 35 лікарів на кафедрі загальної та невідкладної хірургії.

За цей час підготовлено 9 нових циклів тематичного удосконалення з військово-медичної тематики, які будуть проведені протягом травня-червня 2022 р.

За період з 21.03 по 27.03 було проведено 64 майстер-класів, фахових семінарів, фахових шкіл та вебінарів з військово-медичної тематики, на яких підготовлено більше 1300 лікарів різних спеціальностей.

Так, на кафедрі медицини праці, психопрофілактики та медичної екології 23-24.03 проведено фаховий семінар «Нагальні питання безпеки життєдіяльності і організації медико-санітарної допомоги населення в умовах воєнних дій» – підготовлено 126 лікарів; на кафедрі медицини невідкладних станів 23.03 проведено майстер- клас «Надання допомоги пораненим в умовах бойових дій» – 22 лікаря; на кафедрі паліативної та хоспісної медицини 23.03 проведено фаховий семінар «Особливості надання паліативної і хоспісної допомоги в умовах військового часу» – 71 лікар; на кафедрі акушерства, гінекології та медицини плода 24.03 проведено майстер-клас «Особливості ведення вагітності та пологів під час воєнного стану» – 50 лікарів; на кафедрі інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання 23.03 проведено фаховий семінар «Захист інформації та даних під час воєнного стану» – 17 лікарів; на кафедрі ортопедичної стоматології проведено 24.03 фаховий семінар «Щелепно-лицева ортопедія воєнної доби: лікувальні, відновлювальні та реабілітаційні заходи після вогнепальних поранень та травматичних ушкоджень» – 32 лікаря; на кафедрі дитячої оториноларінгології, аудіології та фоніатрії 23-24.03 проведено фаховий семінар «Ураження ЛОР-органів у дітей в умовах бойових дій» – 47 лікарів; на кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії 25.03 проведено майстер-клас «Харчування при стресах та посттравматичному синдромі»; на кафедрі загальної та невідкладної хірургії 21-22.03 проведено фаховий семінар «Організація надання хірургічної допомоги під час воєнних дій».

На кафедрах університету підготовлено більше 62 нових майстер-класів, фахових семінарів та вебінарів з військово-медичної тематики, які будуть проведені у квітні-травні 2022 р.

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії підготувала курс лекцій з інтенсивної терапії невідкладних станів в умовах воєнних дій – за період з 21 по 27.03 відбулося 25092 переглядів цього курсу лікарями різних спеціальностей.

Університет, використовуючи технології дистанційного навчання, продовжує підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

Так, на факультеті підвищення кваліфікації викладачів кафедрами: іноземних мов; інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання; педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права; філософії проводилось дистанційне навчання з нормативних та вибіркових навчальних дисциплін аспірантів 1-го та 2-го років очної (денної та вечірньої) форми – від 24 до 37 осіб.

Науково-педагогічні працівники НУОЗ України імені П. Л. Шупика продовжували здійснювати наукову діяльність: підготували 23 статті до публікації у різних виданнях, у тому числі і Scopus, включаючи військово-медичну тематику; здійснювали підготовку матеріалів (доповідей та тез) для участі у міжнародних наукових медичних форумах, продовжувалась робота з підготовки до видання збірника, монографії та підручника з невідкладних станів, пов'язаних з травмою (ATLS); продовжували виконувати заплановані науково-дослідні роботи та здійснювали наукове керівництво дисертаційними дослідженнями, які виконують аспіранти Університету тощо.

Науково-педагогічні працівники кафедр у період воєнного стану активно залучаються до надання різних видів медичної допомоги населенню за різними спеціальностями. Наприклад: кафедрами хірургічного профілю надається ургентна допомога на клінічних базах, проводяться консультації військових медиків у режимі теле- та інтернет зв'язку; кафедри терапевтичного профілю надають медичну допомогу на первинному та вторинному рівнях. Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології надавала психіатричну та психологічну допомогу населенню, що здійснювалась в он-лайн форматі на різних медіа-платформах та за зверненням – проконсультовано 74 особи.

Працівники НУОЗ України імені П. Л. Шупика також продовжували волонтерську діяльність, яка полягає в постачанні гуманітарної допомоги цивільним і військовим. Так, кафедра дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації активно співпрацювала з професійними організаціями: Європейською асоціацією дитячих неврологів (EPNS), Європейською академією дитячої інвалідності (EACD), ILAE щодо надання гуманітарної допомоги дітям в Україні (протиепілептичних засобів, візочків для дітей з інвалідністю тощо), сприяла евакуації дітей в Німеччину, Польщу та Францію. Співробітники кафедри у співпраці з МОЗ, Мінсоцполітики залучені до формування мережі централізованої допомоги для дітей з інвалідністю. В Україні створено групу лікарів Ukraine Support Epilepsy, до складу якої увійшли працівники кафедри.

За участі професора кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування З. Гбур, члена Громадської організації «Територія жінок» м. Києва, здійснювалась волонтерська робота із закупівлі та організації доставки ліків для надання першої медичної допомоги жителям Оболонського району м. Києва.

Працівниками кафедри хірургії та проктології за підтримки волонтерів була організована гуманітарна допомога для КНП «КМКЛ №5» ВККМР (КМДА), а працівниками кафедри дитячих і підліткових захворювань організовувалася доставка гуманітарного вантажу з Австралії до Дитячої клінічної лікарні № 9 м. Києва.

Також, завідувач кафедри діабетології Б. Маньковський постійно підтримує контакт з Європейською асоціацією ендокринологів та Всесвітньою федерацією цукрового діабету з метою забезпечення гуманітарної допомоги препаратами інсуліну та іншими препаратами для лікування хворих.

Організаційна робота, направлена на забезпечення функціонування закладу за всіма напрямами діяльності здійснювалась виконувачем обов’язків ректора, першим проректором та проректорами. Оперативне управління відбувалось із використанням 2 чатів університету (Штабу та Групи НУОЗ України імені П. Л. Шупика), електронної пошти та мобільного зв’язку. Декани факультетів і директори навчально-наукових інститутів забезпечували координацію діяльності підпорядкованих кафедр, збір, узагальнення та надання інформації про діяльність кафедр. Керівники функціональних структурних підрозділів (бухгалтерської служби та відділів кадрів, юридичного, господарчого, цивільного захисту, навчально-методичного, планово-фінансового,  аспірантури, докторантури, магістратури та методичної роботи з вищої освіти, міжнародного співробітництва,  комунікацій, лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами, канцелярії, бібліотеки) оперативно реагували на виникаючі проблеми та забезпечували виконання поставлених завдань.

ЗВІТ про виконання навчального процесу у НУОЗ України імені П. Л. Шупика з 14.03 по 21.03 2022 р.

 • Терапевтичний факультет: СП+СТ - 15, ТУ - 6, ВМТ - 9
 • Інститут стоматологіі: СП+СТ - 5, ТУ - 5, ВМТ - 3
 • ФПКВ: СП+СТ - 9, ТУ - 5, ВМТ - 6
 • УДІР: СП+СТ - 2, ТУ - 5ВМТ - 12
 • Хірургічний Факультет: СП+СТ - 13, ТУ - 6, ВМТ - 11
 • Педіатричний факультет: СП+СТ - 7, ТУ - 5ВМТ - 3
 • ІСМ: СП+СТ - 6, ТУ - 6, ВМТ - 17 
 • МП та Фарм. факультет: СП+СТ - 6ТУ - 3, ВМТ - 3

Загалом по НУОЗ України імені П. Л. Шупика: СП+СТ - 63, ТУ - 41, ВМТ - 64 

 • СП+СТ – цикли спеціалізації та стажування, які подовжуються
 • ТУ – цикли, які проведені за минулий тиждень
 • ВМТ – заходи (майстер-класи, фахові школи) по військово-медичній тематиці, які проведені за минулий тиждень.

 

Вороненко Ю. В., Вдовиченко Ю. П.,
Вашуленко О. В., Плугатир В.М.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу