Google search

 
 

Як ми повідомляли раніше, завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії професор Олена Дядик минулого року взяла участь як співкерівник у процедурі захисту дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії у Міланському університеті Бікокка (Італійська Республіка). 

На виконання Меморандуму про порозуміння в академічному співробітництві професор Олена Дядик стала співкерівником дисертаційного дослідження аспірантки Марії Іванової. 

І тільки нещодавно у результаті успішного проходження процедур присудження наукових ступенів, Марії Івановій було видано сертифікат, що підтверджує присвоєння ступеня Dottore di Ricerca. У сертифікаті зазначено, що робота виконана сумісно з Національною академією післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (назва закладу на час захисту). 

Варто відмітити, що тема дисертаційної роботи «Передова протеомна методика MALDI-MSI у дослідженні хронічних гломерулонефритів: від діагностики до точної медицини» («Advanced Proteomics MALDI-MSI Imaging in Chronic Glomerulonephrites: from Diagnostics to Precision Medicine») є надзвичайно перспективною. 

У представлених до захисту наукових досягненнях були використані дані імуногістохімічного дослідження в поєднанні з матрикс-посиленою лазерною десорбцією/іонізацією – мас-спектрометричною візуалізацією. За допомогою зазначених методів були виокремлені характерні протеомні профайли для IgA-нефропатії, діабетичної нефропатії, гіпертензивного нефросклерозу, мембранозної нефропатії, які можуть бути використані в розробці біохімічно-морфологічних критеріїв для проведення диференційної діагностики первинних та вторинних гломерулопатій та допомогти у визначенні ступеня ураження нирок, для передбачення прогнозу та можливої відповіді на патогенетичну та імунобіологічну терапію. 

Пишаємось успішним завершенням проєкту і впевнені у подальшій плідній співпраці!

Читайте також