Google search

 
 

13 грудня 2019 року в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.001, яка провела перший в Україні захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина (спеціалізація «Офтальмологія»).

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.001 НМАПО імені П. Л. Шупика була утворена наказом МОН України від 13.11.2019 № 1415 для розгляду дисертації заочного аспіранта кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика, лікаря-офтальмолога офтальмологічного відділення консультативно-діагностичного центру Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами Фролової Світлани Сергіївни на тему «Ефективність визначення факторів ризику розвитку вікової дегенерації макули».

Науковим керівником здобувача була професор кафедри офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор Шаргородська Ірина Василівна.

Офіційними опонентами: завідувач кафедри офтальмології Харківського національного медичного університету МОЗ України, д. мед. н. професор Бездітко Павло Андрійович та завідувач кафедри офтальмології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, д. мед. н. професор Гудзь Андрій Степанович.

Офіційними рецензентами: професор кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України, д. мед. н. професор Могілевський Сергій Юрійович та доцент кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України, к. мед. н. Косуба Сергій Ігорович.

Засідання проводилося головою разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.001 д. мед. н., професором Петренко Оксаною Василівною, професором кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України з повним дотриманням вимог п. 21 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація «Офтальмологія»), затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 року №167.

Під час захисту відповідно до законодавства радою була забезпечена аудіофіксація (запис фонограми) та відеофіксація, які доступні на офіційному веб-сайті Академії за посиланням: https://www.nuozu.edu.ua/s/naukovi-pidrozdily/spetsializovani-vcheni-rady/spetsializovana-vchena-rada-na-zdobuttia-naukovoho-stupenia-doktora-filosofii#Frolova 

Засідання мало характер відкритої наукової дискусії, були задані запитання від усіх учасників зібрання: голови ради, опонентів, рецензентів, запрошених співробітників кафедри, запитання, які надійшли до Академії на адресу ради у письмовому вигляді електронною поштою. Здобувач надала вичерпні відповіді на всі запитання, які задовольнили всіх членів спеціалізованої ради. Кожен з опонентів та рецензентів надав високу оцінку дисертації та її автору.

У ході засідання рада встановила рівень набуття здобувачем теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, що дало їй можливість закінчити науково-дослідну роботу, яка містить нові положення і нові науково-обґрунтовані результати у галузі офтальмології, що в сукупності розв’язують важливе науково-прикладне завдання підвищення якості діагностики вікової дегенерації макули шляхом визначення ролі факторів ризику і генетичного поліморфізму генів-кандидатів (ARMS2, CFH та VEGFА) у її виникненні і прогресуванні у хворих в Україні та розробки методики активного медичного менеджменту цієї патології при амбулаторно-поліклінічній допомозі. Після дискусії здобувачу було надано прикінцеве слово, в якому вона висловила свої висновки щодо результатів обговорення її дисертації.

За результатами таємного голосування було одноголосно прийнято рішення щодо присудження Фроловій Світлані Сергіївні ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина (спеціалізація «Офтальмологія»).

Читайте також