Search

Навчальні приміщення Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (НУОЗ України імені П. Л. Шупика) розташовані в теоретичному, учбово-лабораторному, морфологічному корпусах та у віварію, загальна площа будівель становить 17392,40 кв. м, які знаходяться за адресою: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112.

Також в оперативному управлінні НУОЗ України імені П. Л. Шупика знаходяться 5 гуртожитків на 2420 ліжко-місць з житловою площею 16,42 тис. кв. м., що розташовані за адресами: м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 16, вул. Багговутівська, 27, вул. Салютна, 1-А (два гуртожитки), вул. Драйзера, 7.

Всі приміщення НУОЗ України імені П. Л. Шупика відповідають санітарним нормам, правилам пожежної безпеки, нормам з охорони праці, знаходяться в задовільному санітарно-технічному стані і забезпечені необхідним обладнанням.

В структурі університету є: 3 навчально-наукові інститути (Інститут сімейної медицини, Інститут стоматології, Український державний інститут репродуктології) і 5 факультетів, які об’єднують 81 кафедру, 4 центри (стоматологічний практично-навчальний медичний центр, центр стимуляційних методів навчання, науково-дослідний центр, науковий навчально-методичний центр дистанційної освіти), клініку репродуктивних технологій.

Клінічна робота проводиться 71 клінічною кафедрою на 218 клінічних базах закладів, підпорядкованих МОЗ України, УОЗ Київської області, ГУОЗ і МЗ м. Києва, НАМН України, відомчих та приватних.

Для забезпечення сучасного  навчального процесу в НУОЗ України імені П. Л. Шупика задіяно: 3 спеціалізовані комп’ютерні класи (ліцензовані МОН України) та 58 кафедральних комп’ютерних класів для навчальних тестувань. Всі зазначені приміщення оснащені  сучасним комп’ютерним та проекційним обладнанням. Загальна кількість офісної комп’ютерної техніка в НУОЗ України імені П. Л. Шупика становить 1811 одиниць, з них:

  • комп’ютерів – 841 од.;
  • ноутбуків – 139 од.;
  • мультимедійних проекторів – 179 од.;
  • іншої офісної техніки (принтери, ксерокси, сканери, багатофункційні пристрої) – 652 од.

В навчальних корпусах НУОЗ України імені П. Л. Шупика знаходяться: актовий зал на 650 місць, а також 70 спеціально обладнаних аудиторій  для занять слухачів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів (лекційні аудиторії, кабінети, лабораторії, тощо), що вміщують від 25 до 160 посадочних місць. Загальна кількість слухачів, які одночасно можуть навчатися у вищезазначених аудиторіях складає 2480 чоловік. Всі приміщення обладнані сучасною аудіо- та відеотехнікою.

Навчальний процес забезпечується обладнанням, приладами, інструментами та матеріалами у відповідності до вимог навчальних планів і програм навчальних дисциплін.

Для забезпечення якісного навчання, університет має в розпорядженні наукову бібліотеку з бібліотечним фондом понад 165,5 тис. примірників літератури та можливістю вільного безкоштовного доступу до 10 міжнародних електронних ресурсів. В університеті створено Інституційний репозитарій.

Придбання матеріалів, інструментів і обладнання здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» відділом державних закупівель. Їх належний бухгалтерський облік забезпечується відповідно до чинного законодавства.

НУОЗ України імені П. Л. Шупика постійно приділяє увагу розвитку соціальної сфери.

Мережу соціальної інфраструктури Університету складають:

  1. Гуртожитки для проживання іногородніх слухачів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів;
  2. Їдальня;
  3. Тренажерний зал в гуртожитку № 3, № 4;
  4. Спортивний майданчик в гуртожитку № 5;
  5. Транспортний парк.

 

Проректор з адміністративно-господарської роботи                                                                  Ю. О. Сохань