Google search

онкології

 • 14th EUROPEAN BREAST CANCER CONFERENCE

  From March 20th to 22nd, 2024, the 14th European Breast Cancer Conference took place in Milan, focusing on breast cancer issues.

 • 14-та ЄВРОПЕЙСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ З РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

  20-22 березня 2024 року у місті Мілан відбулась 14-та конференція присвячена питанням раку молочної залози (European Breast Cancer Conference). Асистент кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доктор філософії Анастасія Самусєва, яка в своїй практиці, як лікаря так і науковця, займається проблематикою та лікуванням раку молочної залози взяла участь у конференції.

 • Всесвітній день боротьби проти раку

  Щорічно 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку, який було засновано у 2000 році на першому Всесвітньому саміті по боротьбі з онкологічними захворюваннями у Парижі. Підписана керівниками держав та провідних медичних центрів Паризька хартія боротьби з раком об'єднує науковців, лікарів - практиків, громадськість та державні органи задля перемоги над однією з найнебезпечніших патологій – раком.

 • World Cancer Day

  Every year on February 4th, World Cancer Day is observed, which was established in 2000 at the first World Summit Against Cancer held in Paris. Signed by heads of state and leading medical centers, the Paris Charter for the Fight Against Cancer brings together scientists, practicing physicians, the public, and government bodies to conquer one of the most dangerous pathologies – cancer.

 • Доповіді аспірантів кафедри онкології на науково-практичній конференції з міжнародною участю

  На початку грудня відбулася важлива подія для онкологічної спільноти України – науково-практична конференція з міжнародною участю «Індивідуалізація лікування злоякісних пухлин грудної залози та інших локалізацій».

 • Reports of graduate students of the oncology department at the conference with international participation

  At the beginning of December, was an important event for the oncological community of Ukraine, a scientific and practical conference with international participation "Individualization of treatment of malignant tumors of the breast and other localizations", organized by the "National Association of Oncologists of Ukraine", the National Cancer Institute together with the KNP "Khmelnytskyi Regional Antitumor Center" , Khmelnytskyi Regional Council.

 • Участь кафедри онкології у проведенні важливого заходу онкологічної спільноти України

  01-02 грудня 2023 року у Конференц-залі готелю Arden Palace, Хмельницької обл., смт Сатанів, відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю, організована громадською організацією «Національна асоціація онкологів України».

 • Participation of the oncology department in an important event of the oncology community of Ukraine

  On December 1-2, 2023, a scientific and practical conference with international participation organized by the public organization "National Association of Oncologists of Ukraine" was held in the conference hall of the Arden Palace hotel, Khmelnytskyi region, Sataniv settlement.

 • Участь співробітників кафедри онкології в роботі ІV Національного конгресу з паліативної допомоги

  23-24.11.2023 р. у м. Києві за ініціативи ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги" спільно з Національною академією медичних наук України, НУОЗ України імені П.Л. Шупика та іншими представниками медичної, соціальної, фінансової, духовної та юридичної спільноти України відбувся ІV Національний конгрес з паліативної та хоспісної допомоги.

 • Participation of employees of the department of oncology in the work of the IV National Congress on Palliative care.

  On the initiative of NGO "Ukrainian League for the Development of Palliative and Hospice Care", the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Shupyk National Healthcare University of Ukraine and other representatives of medical, social, financial, spiritual and  legal communities of Ukraine, the 4th National Congress on Palliative and Hospice care was held in November 23-24, 2023 in Kyiv.

 • Реабілітація в онкології - нагальна проблема охорони здоров’я.

  Відбулась зустріч у Національному інституті раку МОЗ України з фахівцями, які опікуються проблемами реабілітації в онкології та професорами Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

 • Результат наукових досліджень кафедри онкології

  Відповідно до наказу НУОЗ України імені П.Л. Шупика від 19.09.2023 року №3426 на кафедрі онкології відбувся міжкафедральний фаховий семінар з попередньої експертизи матеріалів дисертації аспірантки кафедри Анастасії Самусєвої. У семінарі взяли участь представники кафедр онкології, радіології, ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки НУОЗ України імені П.Л. Шупика, ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» та кафедри онкології НМУ імені О.О. Богомольця.

 • The results of the department of oncology scientific research

  In accordance with the order of the Shupyk NHCU of Ukraine dated September 19, 2023 No. 3426, the Department of Oncology has held an interdepartmental professional seminar on the preliminary examination of the dissertation materials of Anastasia Samuseva, a graduate student of the Department. The seminar was attended by representatives of the Departments of Oncology, Radiology, Nuclear Medicine, Radiation Oncology & Radiation Safety of the Shupyk NHCU of Ukraine, the State University «National Scientific Center of Radiation Medicine» of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Department of Oncology of the O.O. Bogomolets NMU.

 • Семінар з онкогінекології: «Навчаємося – доповідаємо – аналізуємо – дискутуємо»

  Кафедрою онкології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 30-го березня в очно-дистанційній формі проведено проміжний контрольний семінар навчання на циклі спеціалізації з «Онкогінекології». Слухачам циклу на вибір були надані теми з навчальної дисципліни, за якими вони підготували доповіді та мали до 7 хвилин для їхньої презентації під час семінару.

 • WE LEARN – REPORT – ANALYZE – DISCUSS

  On March 30, the Department of Oncology of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine held a face-to-face and distance learning intermediate training seminar on the "Oncology and Gynecology" specialization cycle. The listeners of the cycle were presented with a choice of topics from the academic discipline, according to which they prepared presentations.

 • Успішне завершення навчання лікарів-інтернів кафедри онкології за спеціальністю «Клінічна онкологія»

  На підсумковій конференції кафедри онкології, яка відбулась 31 січня 2023 року,  проведено аналіз підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Клінічна онкологія» –останнього циклу первинної спеціалізації онкологів, що проводилися в країні. Лікарям-інтернам були вручені сертифікати про проходження первинної спеціалізації.

 • SUCCESSFUL COMPLETION OF THE INTERNSHIP TRAINING IN THE "CLINICAL ONCOLOGY" SPECIALTY IN THE ONCOLOGY DEPARTMENT

  At an extended meeting of the Department of Oncology, in compliance with the quarantine requirements, on January 31, 2023 the analysis of the training of interns in the "Clinical Oncology" specialty was summed.

 • Using of morden practices in the educational process of thematic improvement in oncogynecology

  On 28-30th October, 2022, the 10th EnGaGe Patient Advocacy Seminar was held in Berlin under the umbrella of the European Society of Gynecological Oncology (ESGO) Congress. The meeting started with welcoming words of ESGO President Prof. Nicole Konkin and Congress President Prof. Jalid Sehouli.

 • Використання сучасного досвіду у навчальному процесі тематичного удосконалення з онкогінекології

  28-30 жовтня у Берліні під егідою Конгресу Європейської спільноти гінекологічних онкологів (ESGO) відбувся 10-й семінар з пацієнтської адвокації EnGaGe. Зустріч розпочалася з вітальних слів президента ESGO професора Ніколь Конкін та президента конгресу професора Джаліда Сеголі.

 • WORLD GYNECOLOGICAL ONCOLOGY DAY – GO day

  Despite the war state in Ukraine, on September 20, 2022, Ukrainian oncologynaecologists joined the World Gynecological Oncology Day – GO day, that was launched by the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) and The European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups (ENGAGE) in 2019.