Search

анестезіології

 • Підсумки науково-педагогічної діяльності кафедри анестезіології та ІТ у 2020 році

  Традиційно на початку року працівники кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика аналізують діяльність  свого колективу та  звітують про виконану роботу у минулому, 2020 році. Проблеми та виклики, пов'язані з COVID-19, ускладнили звичний ритм професійної дільності викладачів. Для їх вирішення були впроваджені дистанційні форми навчання.

 • Участь кафедри анестезіології та ІТ в міжнародних телемостах

  21 січня 2021 року співробітники кафедри анестезіології та інтенсивної терапії взяли участь у Євроазійському телемості «COVID-19: про головне».

 • Участь кафедри анестезіології та інтенсивної терапії в Європейському форумі ESA-2020

  Кожного року працівники кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика гідно представляють свої досягнення у найбільш інноваційних напрямках та звітують про свою науково-практичну роботу у сучасній анестезіології.

 • Участь у Другому віртуальному форумі з обговорення складних клінічних випадків

  12 грудня 2020 р. відбувся Другий віртуальний форум з обговорення складних клінічних випадків, який проводить Міжнародна асоціація тяжких дихальних шляхів (IAMS – International Airway Management Society).

 • Department of Anesthesiology and Intensive Care took part in the Second Virtual Forum for Discussing Complex Clinical Cases

  On December 12, 2020, the Second virtual forum for discussing complex clinical cases was held by the International Airway Management Society (IAMS). This was the first time when a clinical case of successful resuscitation after the bridge of the 6 upper teeth impacting in the larynx, which took place in Ukraine at the Institute of Otolaryngology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, was discussed on such international meeting (speaker Denis Pokryshen).

 • APPROVAL OF THEMES OF DISSERTATION RESEARCH FOR PHD STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

  On December 3, 2020, at the Department of Anesthesiology and Intensive Care (due to quarantine measures due to the spread of COVID-19) an online discussion and approval of dissertation research topics for PhD students Sulimenko Y. and Savchuk T. took place.

 • Думка експертів НУОЗ України імені П.Л. Шупика: застереження щодо COVID-19

  Ситуація з Сovid 19 залишається напруженою. Вірус підібрався до ближнього кола кожного з нас. Хтось дуже наляканий і перестраховується щоразу, комусь вже набридли чисельні обмеження карантину і він нехтує елементарними заходами безпеки, вважаючи їх зайвими чи надмірними.

 • Розвиток практичних навичок шляхом імітаційного навчання - важлива складова у медичній післядипломній освіті

  Практичні навички відіграють центральну роль в повсякденній клінічній практиці лікаря анестезіолога. Неадекватна підготовка в сфері освоєння клінічних навичок є серйозною проблемою сучасної медичної освіти. До того ж, багато процедур, які виконують лікарі-анестезіологи, потенційно небезпечні через їх інвазивний характер, тому їх складно вивчити.

 • Oнлайн залік інтернів на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії

  На кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії, з метою визначення рівня теоретичних знань, наприкінці жовтня проведено oнлайн залік з теми «Внутрішньовенні та інгаляційні анестетики».

 • On-line credit of interns at the Department of Anesthesiology and Intensive Care

  At the end of October, an on-line test was held on the topic "Intravenous and inhalation anesthetics" at the Department of Anesthesiology and Intensive Care to determine the level of theoretical knowledge. The peculiarity of this was offset distance evaluation of training interns anaesthesiologists because of quarantine on COVID-19. This was used platform Zoom, which allows for educational activities in a mode on-line.

 • On-line credit of interns at the Department of Anesthesiology and Intensive Care

  At the end of October, an on-line test was held on the topic "Intravenous and inhalation anesthetics" at the Department of Anesthesiology and Intensive Care to determine the level of theoretical knowledge. The peculiarity of this was offset distance evaluation of training interns anaesthesiologists because of quarantine on COVID-19. This was used platform Zoom, which allows for educational activities in a mode on-line.

 • THE TWELFTH BRITISH-UKRAINIAN SYMPOSIUM (BUS-12) AND THE FIFTH YOUTH ANESTHESIOLOGICAL CONFERENCE (YAC-5) HAVE COMPLETED THEIR WORK

  On October 17, 2020, the BRITISH-UKRAINIAN SYMPOSIUM (BUS 12) “Protocols vs. Individualization of Treatment in Anesthesiology and Intensive Care” and the YOUTH ANESTHESIOLOGICAL CONFERENCE (YAC-5) completed their work.

 • БУС - 12 та МАК - 5 завершили свою роботу

  17 жовтня 2020 року завершили свою роботу Британо-Український симпозіум (БУС 12) «Протоколи vs індивідуалізація лікування в анестезіології та інтенсивній терапії» і Молодіжна анестезіологічна конференція (МАК-5).

 • Продовження Британо-Українського симпозіуму (БУС 12) та молодіжної анестезіологічної конференції (МАК 5)

  Другий день наукового форуму було розпочато з вітальних слів професора Олега Лоскутова та доцента Михайла Бондаря на адресу вітчизняної анестезіологічної спільноти з Всесвітнім днем анестезіолога – «World Anaesthesia Day», оскільки саме 16 жовтня 1846 року американський хірургВільям Томас Грін Мортон, з метою знеболювання, використав анестезуючу речовину ефір.

 • ONGOING OF THE BRITISH-UKRAINIAN SYMPOSIUM (BUS 12) AND THE YOUTH ANESTHESIOLOGICAL CONFERENCE (YAC 5)

  The second day of the scientific forum began with welcoming speeches by Professor Oleg Loskutov and Associate Professor Mykhailo Bondar addressed to the domestic anesthesiology community on "World Anesthesia Day", because on October 16, 1846, the American surgeon William Thomas Green Morton used the anesthetic ether for anasthesia.

 • БУС-12 та МАК-5 розпочали свою роботу

  15 жовтня 2020 року на базі ДУ «Інститут серця МОЗ України» розпочали роботу Дванадцятий британо-український симпозіум (БУС-12) «Протоколи vs індивідуалізація лікування в анестезіології та інтенсивній терапії» та П'ята молодіжна анестезіологічна конференція (МАК-5).

 • Навчальний теоретично-практичний цикл «Констатація смерті мозку»

  У межах співпраці із лікувальними закладами за підтримки керівництва універсальної клініки «Оберіг» (В. Рибчук, завідувач ВАІТ В. Спіцин) викладачами кафедри анестезіології та ІТ (проф. О. Лоскутов, доц. І. Кучинська) для лікарів анестезіологів та лікарів неврологів був прочитаний вечірній курс лекцій, присвячений тематиці констатації смерті мозку, патофізіології смерті мозку, прекондиціювання тощо із використанням останніх світових Американських, Польських та Британських гайдлайнів 2020 року.

 • Educational theoretical and practical cycle "Statement of brain death"

  In the framework of cooperation with medical institutions with the support of the management of the universal clinic "Oberig" (Rybchuk VO, head of ICU Spitsyn VE) teachers of the Department of Anesthesiology and IC (Prof. Oleg Loskutov, Assoc. Prof. Inna Kuchynska) gave an evening course of lectures on the subject of brain death, pathophysiology of brain death, preconditioning, etc. for anesthesiologists and doctors neurologists, using the latest world American, Polish and British guidelines for 2020.

 • Вийшов з друку навчальний посібник «Інфузійна терапія в неврології і нейрохірургії»

  На кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії, під керівництвом професора Олега Лоскутова, продовжується активна навчально-методична і редакційна робота. Так, щойно вийшов з друку навчальний посібник «Інфузійна терапія в неврології і нейрохірургії», який підготували професори кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Олександр Галушко і Марина Тріщинська у співавторстві з завідувачем кафедри нейрохірургії професором Миколою Поліщуком та старшим науковим співробітником Національного інституту фтизіатрії та пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України д.мед.н. Миколою Гуменюком.

 • The handbook "Infusion Therapy in Neurology and Neurosurgery" has been published

  Active educational and editorial work continues at the Department of Anesthesiology and Intensive Care under the leadership of professor Oleg Loskutov. Thus, the handbook "Infusion Therapy in Neurology and Neurosurgery" has just been published. The handbook was written by professor Oleksandr Halushko, professor Maryna Trishchynska, professor Mykola Polishchuk, Head of the Department of Neurosurgery, and Mykola Gumeniuk, Dr Sc., Leading researcher in the Department of Technologies of Nonspecific Lung Diseases Treatment (National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine).