Google search

 
 

Реформування та розбудова охорони здоров’я неможливі без розвитку та модернізації медичної освіти, яка має відповідати європейським стандартам і бути конкурентоспроможною на світовому ринку надання медичних послуг.

Суспільству потрібен лікар-професіонал, фахівець високої кваліфікації, адже помилки його невиправні. Для ефективного лікування важливо знати й своєчасно застосовувати сучасні методи діагностики та інтенсивної терапії, працювати у тісному контакті з лікарями інших спеціальностей, постійно удосконалювати свій професійний рівень. Останнє передбачає: здатність до використання науково-медичної інформації в практичній діяльності лікаря, засвоєння системи термінів і понять, розуміння суті та принципів використання різноманітних технологій навчання.

Провадження освітньої діяльності на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії, грунтується на принципах, які використовуються в європейській системі освіти, що, серед інших, передбачає використання такого підходу, як  ОСКІ (OSCE). Але переважна більшість лікарів-інтернів першого року навчання або недостатньо обізнані з цією системою або не готові психологічно до подібного оцінювання їхнього рівня знань, що передбачає визначення об’єму теоретичних знань та практичних навиків інтернів у стислі проміжки часу. Враховуючи такі чинники, останнім часом на кафедрі проведені практичні заняття з оцінюванням знань інтернів за системою ОСКІ по окремим станціям: «СЛР» (Серцево-легенева реанімація), «Інтраопераційний моніторинг», «Передопераційний огляд пацієнта», «Кардіо-станція», «Теоретична станція», «Важкі дихальні шляхи».

Як продемонстрували перші результати опитування лікарів-інтернів у подальшому слід буде більш прискіпливо підвищувати рівень викладання та відпрацьовувати практичні навички з інтернами саме за цими напрямками. Після практичних занять, завідувач кафедри професор Олег Лоскутов зазначив, що такий сучасний, швидкий, стандартизований та об’єктивний метод оцінки знань, як ОСКІ показав свою ефективність і в подальшому, його слід продовжувати удосконалювати.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 83% - 4 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу